Izvor svjetla

28. 12. 2023.

“Još je malo vremena svjetlo među vama. Hodite dok imate svjetlo.” (Ivan 12,35)

Kristovo Evanđelje probija se i širi. U Božji dan nitko neće imati opravdanja što se isključio zbog svojih osobnih sebičnih interesa. Za svaki um i za svaku ruku ima posla. Postoje različiti poslovi, prilagođeni različitim umovima i raznim sposobnostima. Svatko tko je povezan s Bogom, prenijet će svjetlo drugima. Ako ima onih koji nemaju svjetla da bi ga dali, to je zato što nemaju nikakvu vezu s Izvorom svjetla. Čudi li nas što Bog ne posjećuje crkve uz veće očitovanje svoje sile, kada je toliko članova zatvoreno u sebe, obuzeto svojim vlastitim probicima? Upravo je to razlog što njihova pobožnost slabi i što postaju zaslijepljeni i okrenuti sebi; ali da rade za druge, održali bi svoje duše u životu. Kad bi postali Isusovi suradnici, vidjeli bismo kako svjetlo u našim crkvama postojano gori sve jače i jače, šaljući svoje zrake i probijajući tamu izvan naših granica.

O, kad bi Crkva ustala i obukla svoju sjajnu odjeću, Kristovu pravednost, kakva bi se promjena dogodila u širenju njezinog utjecaja i u njezinom duhovnom stanju! Zavist i iznalaženje pogrešaka, ozlojeđenost, pakost i razdor, borba za nadmoć, sve bi prestalo. Zbližavanje s Kristom i Njegovim poslanjem ljubavi i milosti zbližilo bi radnike jedne s drugima, i ne bi bilo sklonosti gajenju ovih zala koja, ako im se popušta, postaju prokletstvo za Crkvu. Posvećivanjem pozornosti djelu spašavanja duša potaknuli bi sebe da se okrenu većoj pobožnosti i čistoći; bio bi postavljen jedinstveni cilj i spasenje dragocjenih duša bilo bi toliko važno da bi sve male razlike potpuno iščezle.

Gospodin smatra Crkvu odgovornom za duše koje može spasiti. Kad bi Njegov narod mogao vidjeti sebe onako kako ga Bog vidi, ne bi se mogao suočiti sa svojim odgovornostima i prijestupima. Nadvladao bi ih samoprijekor. … Ako tvrdite da ste Božja djeca, vi ste čuvari svoje braće. Bog vam je povjerio svete istine. Krist koji prebiva u članovima Crkve izvor je vode koja izvire i teče u vječni život. Krivi ste pred Bogom ako ne ulažete svaki mogući napor da ovu živu vodu podijelite s drugima. (Review and Herald, 12. listopada 1886.)

Za razmišljanje: Koji je Božji blagoslov nužno potreban mojoj crkvi?