Izvor života i sile

8. 03. 2013.

“I čuh sva stvorenja na nebu, na zemlji, pod zemljom i na moru sa svim bićima što se u njima nalaze gdje govore: ‘Onomu koji sjedi na prijestolju, i Janjetu: hvala, čast, slava i vlast u vijeke vjekova!’” (Otkrivenje 5,13)

Bog želi da Njegova poslušna djeca traže Njegove blagoslove i dolaze pred Njega s hvalom i zahvaljivanjem. Bog je izvor života i sile. … On je za svoj izabrani narod učinio nešto što bi svako srce trebalo nadahnuti zahvalnošću; stoga je žalostan kad Mu je upućeno tako malo hvale. On želi čuti snažnije izraze slavljenja od svojeg naroda, izraze koji će pokazati da su Njegovi sljedbenici svjesni da imaju razloga za radost i veselje.
Često bi trebalo govoriti o Božjem postupanju prema svojem narodu. Koliko je samo puta Gospodin postavljao putokaze svojim postupanjem prema starom Izraelu! Da ne bi zaboravili događaje iz svoje prošlosti, Bog je zapovjedio Mojsiju da ih opiše u obliku pjesme koju će roditelji ponavljati svojoj djeci. … Za svoj narod u ovom naraštaju Gospodin je djelovao kao Bog koji čini čuda. Povijest Božjeg djela treba često ponavljati narodu, i mladima i starijima. Mi se moramo često sjećati Božje dobrote i slaviti Ga za sva Njegova prekrasna djela. …
Božja crkva na Zemlji jedno je s Božjom crkvom na Nebu. Vjernici na Zemlji i nebeska bića koja nikada nisu pala tvore jedinstvenu Crkvu. Svako nebesko biće zainteresirano je za skupove svetih koji se na Zemlji sastaju da slave Boga. U unutrašnjim dvorima Neba oni slušaju svjedočanstva Kristovih svjedoka iz vanjskih dvorova Zemlje, hvala i zahvaljivanje obožavatelja ovdje dolje postaju dio nebeskih pjesama, pa slavljenje i radovanje odzvanjaju nebeskim dvorovima; jer Krist nije umro uzalud za pale Adamove sinove. Dok anđeli piju iz samog izvora, sveti na Zemlji napajaju se iz čistih tokova koji teku s prijestolja, tokova kojima se raduje grad našega Boga. O, kada bismo svi mogli shvatiti koliko je Nebo blizu Zemlje! … Na svakom skupu vjernih ovdje nalaze se i Božji anđeli koji slušaju svjedočanstva, pjesme i molitve. Imajmo uvijek na umu da naše hvale bivaju upotpunjene zborovima anđeoskih četa na Nebu. (6T 364—367)