Izvor života

9. 04. 2023.

“Da vas Bog napuni potpunom spoznajom svoje volje sa svakovrsnom mudrosti i duhovnim razumijevanjem.” (Kološanima 1,9)

“Poslanica upućena Kološanima prepuna je pouka od najveće vrijednosti za sve koji rade u Kristovoj službi, pouka koje pokazuju jedinstvenu nakanu i uzvišen cilj što će se vidjeti u životu onoga koji ispravno predstavlja Spasitelja. Odbacujući sve što bi ga moglo omesti u napredovanju ili odvratiti noge drugih od uskog puta, vjernik će u svojem svakidašnjem životu očitovati milosrđe, ljubaznost, poniznost, krotkost, strpljivost i Kristovu ljubav.

Snaga za uzvišeniji, čišći i plemenitiji život naša je velika potreba. Previše je naših misli posvećeno svijetu, a premalo nebeskom kraljevstvu.

U nastojanju da postigne ideal koji mu je Bog postavio, kršćanin nema razloga za očajavanje. Zahvaljujući Kristovoj milosti i snazi, svima je obećano moralno i duhovno savršenstvo. Isus je izvor snage, izvor života. On nas dovodi svojoj Riječi i sa stabla života pruža lišće za ozdravljenje duša bolesnih od grijeha. On nas vodi do Božjeg prijestolja i u naša usta stavlja molitvu kojom s Njim uspostavljamo tijesnu vezu. On za nas pokreće svemoćna nebeska oruđa. Na svakom koraku dotičemo Njegovu živu snagu.

Bog ne određuje granicu napredovanja onima koji žele biti ispunjeni “potpunom spoznajom… (Božje) volje sa svakovrsnom mudrosti i duhovnim razumijevanjem”. Oni trebaju molitvom, budnošću, napredovanjem u spoznaji i razumijevanju ojačati “svakovrsnom snagom kako to odgovara moći njegova božanstva”. Spasiteljeva je namjera da ljudska bića, očišćena i posvećena, budu Njegova ruka pomoćnica. Zahvalimo za ovu veliku prednost Onomu koji “nas učini dostojnima sudioništva u baštini svetih u svjetlu. On nas istrgnu iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo svoga ljubljenog Sina.” (Djela apostolska, str. 300,301)

Za razmišljanje: Koliko nastojim iskusiti bezgranični napredak koji mi Isus nudi? Želim li iskreno biti ispunjen “potpunom spoznajom njegove volje sa svakovrsnom mudrosti i duhovnim razumijevanjem”?

 

Preporučujemo: