Jahve Emanuel

30. 09. 2023.

“I Gospod će biti kralj nad svom zemljom. U onaj će dan Gospod biti jedini, i njegovo ime bit će jedino.” (Zaharija 14,9 — Varaždinska Biblija)

Kraljevstvo Božje milosti sada se temelji na tome što se srca, dosad ispunjena grijehom i pobunom, iz dana u dan pokoravaju vrhovnoj upravi Njegove ljubavi. Ali potpuno uspostavljanje kraljevstva Njegove slave ostvarit će se tek prigodom drugog Kristovog dolaska na ovaj svijet. “A kraljevstvo, vlast i veličanstvo pod svim nebesima dat će se puku svetaca Svevišnjega.” (Daniel 7,27) Oni će naslijediti kraljevstvo pripremljeno za njih “od postanka svijeta” (Matej 25,34), a Krist će preuzeti svu vlast i zavladati.

Ponovno će se uzdignuti nebeska vrata, a naš Spasitelj će doći s deset tisuća puta deset tisuća i tisućama tisuća svetih, kao Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima. Jahve Emanuel bit će “kralj nad svom zemljom. U onaj će dan Gospod biti jedini, i njegovo ime bit će jedino.” “Sveti grad — novi Jeruzalem” bit će stan Božji među ljudima. “On će stanovati s njima: oni će biti njegov narod, i on sam, Bog bit će s njima.” (Zaharija 14,9; Otkrivenje 21,3)

Ali prije tog dolaska, rekao je Isus, “ova Radosna vijest o kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu, svim narodima za svjedočanstvo” (Matej 24,14). Njegovo kraljevstvo neće doći sve dok se Radosna vijest o Njegovoj milosti ne navijesti svim krajevima na Zemlji. Ako se, dakle, predamo Bogu i ako pridobivamo druge duše za Njega, ubrzavamo dolazak Njegova kraljevstva. Jedino oni koji se posvećuju Njegovoj službi da bi otvarali oči slijepima, obraćali ljude “od tame k svjetlu, od sotonine vlasti k Bogu, da vjerom u me postignu oproštenje grijeha i baštinu posvećenima” (Djela 26,18) … jedino se oni iskreno mole: “Dođi kraljevstvo tvoje!” (Misli s Gore blaženstava, str. 94)

Za razmišljanje: Da li aktivno očekujem i radim za drugi dolazak Jahve Emanuela? Može li tko reći da to činim?