Janje Božje

10. 09. 2023.

“Neka uzmu krvi i poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuće u kojoj se bude blagovalo.” (Izlazak 12,7)

Dok je anđeo zatornik prolazio Egiptom, svaka hebrejska obitelj trebala je blagovati cijelo janje koje im je bilo naloženo da pripreme. Janje je moralo biti bez bolesti ili mane bilo koje vrste. Jelo se s beskvasnim kruhom i gorkim zeljem. To ih je trebalo podsjećati na okrutno ropstvo koje su podnijeli kao posljedicu svojih grijeha što su zaboravili Boga i prekršili Njegove zapovijedi. Gorko zelje podsjećalo ih je da će požeti rodove svojih djela koliko god im to bilo odbojno. Gorko zelje su također jeli da bi se u umu njihove djece pokrenulo pitanje zašto to čine, a onda bi im roditelji ispričali o svojim patnjama u Egiptu i čudesnoj Božjoj sili koja ih je izbavila te nezaboravne noći kada su od strane samih Egipćana bili požurivani da napuste Egipat. …

Škropljenje dovratnika krvlju zaklanog janjeta prikazivalo je Kristovu krv koju su trebali očekivati.

Tisuću pet stotina godina nakon ove noći, Isus, lik pashalnog janjeta, umro je na križu za grijehe svijeta. Janje bez mane prikazivalo je bezgrešno Janje Božje bez mrlje grijeha. Kao što su domovi Izraelaca morali biti poprskani krvlju da bi ih anđeo zatornik zaobišao, tako ćemo se mi morati pokajati za svoje grijehe kako bi nas vrlina Kristove krvi sačuvala od Božjeg anđela zatornika na dan uništenja. Samo po Kristu možemo dobiti oprost. Njegova će nas krv zaštititi od Boga koji se osvećuje za grijeh.

Dok je ustanova Pashe upućivala na prošlost i čudesno izbavljenje Hebreja, ona je isto tako upućivala na budućnost ukazujući na smrt Božjeg Sina prije nego što je umro. Na posljednjoj Pashi koju je naš Gospodin blagovao sa svojim učenicima, ustanovio je Gospodnju večeru umjesto Pashe da se održava u sjećanje na Njegovu smrt. Više im nije bila potrebna Pasha jer će se On, uzvišeno Janje kao ostvarenje simbola, žrtvovati za grijehe svijeta. Lik je zamijenio protulik u Kristovoj smrti. (The Youth’s Instructor, svibanj 1873.)

Za razmišljanje: Koliko puta trebam prihvatiti Kristovu žrtvu pomirnicu za svoje grijehe?