Jedan koji je slušao

10. 01. 2015.

“Savršeni su puti Gospodnji, i riječ je Jahvina ognjem kušana. On je štit svima, samo on, koji se k njemu utječu.” (2. Samuelova 22,31)

Svakog jutra molim se Bogu da mi pomogne da doprem do ljudi s istinama iz serije knjiga Velika borba. Često postim i molim se Bogu da blagoslovi moje napore. Ove su knjige veliki blagoslov za mene, a vidio sam Božju ruku koja je preko njih blagoslivljala i druge.

Jednog dana odlučio sam posjetiti sve farmaceute koji imaju ljekarne u mojem gradu. Zamolio sam Boga da me vodi u ostvarivanju tog cilja za taj dan. Počeo sam sa šest apoteka koje su bile prilično udaljene jedna od druge, ali nisam prodao nijednu knjigu. Bio sam umoran i želio sam se vratiti kući, ali sam ipak odlučio nastaviti. Imao sam snažan osjećaj da bih trebao posjetiti još dvije ljekarne. Kada sam stigao u sljedeću ljekarnu, čovjek je kategorički izjavio: “Ne želim gubiti vrijeme na tebe! Ti si Jehovin svjedok i govoriš ljudima da nema raja. Odlazi!” Pokušao sam mu objasniti zašto sam došao, ali me on uopće nije želio slušati.

Ostavio sam ga i pošao na sljedeće mjesto. Usput sam se tiho molio tražeći od Boga uspjeh i pitao se zašto sam bio tako pogrešno shvaćen. Nastavio sam ipak dalje vjerujući da će mi Bog dati uspjeh. Kad sam ušao u sljedeću ljekarnu, farmaceut me primio vrlo ljubazno. Poslije sam saznao da se zove gospodin Mwalimu. Bio je jako zainteresiran za Veliku borbu i platio mi je u gotovini. Uvjerio sam ga da je kupio divnu knjigu. Otišao sam kući hvaleći Boga što mi je poklonio bar jednu osobu koja me saslušala toga dana. Također sam se molio da Bog otvori oči gospodinu Mwalimu za razumijevanje životno važnih poruka u toj velikoj knjizi.

Tri mjeseca poslije, gospodin Mwalimu mi je rekao da nikada nije pročitao takvu knjigu u svojem životu. Svidjela mu se i zatražio je da mu pokažem i druge knjige. Kupio je Isusov život, a nakon tri mjeseca proučavanja odlučio je slijediti Isusa i držati Njegovu svetu subotu. Odrastao je u drugoj vjerskoj organizaciji, tako da članovi njegove obitelji nisu bili baš zadovoljni njegovom odlukom, ali je ostao čvrst. Pošao je sa mnom i u crkvu, gdje sam ga upoznao sa starješinom koji ga je pripremio za krštenje. Sada su prošle već tri godine otkako je gospodin Mwalimu postao aktivni adventist sedmoga dana. On kaže da mu je adventistička vijest “pomogla da shvati mnogo više o nebeskom Ocu. Što se tiče Boga, Njegovi putovi su savršeni.” I doista, dokazano je da se Njegova Riječ “Njemu ne vraća prazna”. Gospodin Mwalimu hodi u novome svjetlu.

Patrick Janji, Kenija