Jedini izvor istine

17. 06. 2012.

„Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, sigurno neće ogladnjeti. Tko vjeruje u me, sigurno neće nikada ožednjeti.“ (Ivan 6,35)

U ovom našem vremenu u svijetu ima mnogo onih koji sumnjaju u riječi Beskonačnoga, razmatraju Njegove odluke i odredbe, prihvaćaju ih, prepravljaju, preoblikuju i ukidaju prema svojem nahođenju. Nikada nismo sigurni ako se upravljamo prema ljudskim mišljenjima, ali smo sigurni ako nas vodi moto: „Riječ je Gospodnja!“ Mi ne možemo povjeriti spasenje svoje duše nijednom nižem mjerilu nego što su odluke nepogrešivog Suca. Oni koji prihvaćaju Boga kao svojeg vodiča, a Njegovu Riječ kao svojeg savjetnika, gledaju svjetiljku života. Božje žive izreke vode njihove korake pravim putovima. Oni koji su na ovaj način vođeni, ne usuđuju se ocjenjivati Božju riječ, već uvijek dopuštaju da Božja riječ ocjenjuje njih. Oni crpe svoju vjeru i povjerenje iz Riječi živoga Boga. Ona je vodič i savjetnik koji usmjerava njihov put. Riječ je doista svjetlo na njihovom putu i svjetiljka na njihovoj stazi. Oni hode pod vodstvom Oca svjetla kod kojega nema promjene ni sjenke mijene. Onaj čija je nježna milost nad svim Njegovim djelima, čini put pravednika kao jasno svjetlo koje svijetli sve jače dok ne svane savršeni dan. …

Svijet propada zbog nedostatka neporočne, nepromijenjene istine. Krist je istina. Njegove su riječi istina i one imaju veću vrijednost i dublje značenje nego što se to vidi na površini. Sve Kristove izreke imaju veću vrijednost od njihove neupadljive jednostavnosti. Um koji je oživljen Svetim Duhom prepoznat će vrijednost tih izreka. On će vidjeti dragocjene dragulje istine iako se možda radi o sakrivenom blagu. …

Srce je tvrđava bića i sve dok ono nije potpuno na Gospodnjoj strani, neprijatelj će svojim podmuklim kušnjama postizati stalne pobjede nad nama.

Ako se um pokori Njegovoj vlasti, sila istine postaje neograničena. Misli su dovedene pod vlast Isusa Krista. Iz riznice srca izlaze odgovarajuće, prikladne riječi. Pišući Timoteju, Pavao kaže: „Za uzor zdravog propovijedanja uzmi što si čuo od mene u vjeri i ljubavi koja je u Kristu Isusu!“ (2. Timoteju 1,13) (Review and Herald, 29. ožujka 1906.)