Jedini Posrednik

16. 02. 2023.

“Ali ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod Oca: Isusa Krista, pravednika.” (1. Ivanova 2,1)

Sotona će pobijediti sve koji pokušavaju opravdati ili pri- 55 kriti svoje grijehe, dopuštajući da nepriznati i neoprošteni ostanu u nebeskim knjigama. Što je uzvišenije njihovo zvanje i viši položaj koji zauzimaju, to je strašnije njihovo ponašanje u Božjim očima i sigurnija pobjeda njihovog velikog neprijatelja. Oni koji odgađaju svoju pripremu za dan Gospodnji, neće biti spremni u vrijeme nevolje niti u bilo koje kasnije vrijeme. Slučaj svih takvih ljudi je beznadan.

Od tebe se ne traži da se ispovijedaš onima koji ne znaju za tvoje grijehe i zablude. Nije tvoja dužnost da objaviš svoje priznanje koje bi nevjernike navelo da likuju, ali idi k onima kojima trebaš otići, koji neće zloupotrijebiti ono što si učinio, i priznaj prema Božjoj riječi; neka se oni pomole za tebe i Bog će prihvatiti to što činiš i izliječit će te. Preklinjem te radi tvoje duše, izvrši temeljito djelo za vječnost. Odbaci svoj ponos, svoju ispraznost i obavi valjani posao. Vrati se natrag u stado. Pastir te čeka. Pokaj se, čini prva djela i steci Božju naklonost.

Krist je tvoj Otkupitelj. On neće zloupotrijebiti tvoje ponizno priznanje. Ako imaš neki grijeh, priznaj ga Kristu koji je jedini Posrednik između Boga i čovjeka. “I ako tko sagriješi, imamo zagovornika kod Oca, Isusa Krista, pravednika.” (1. Ivanova 2,1 — Šarić) Ako si sagriješio uskraćujući Bogu Njegovu desetinu i prinose, priznaj svoju krivnju Bogu i Crkvi i poslušaj nalog koji ti je dao: “Donesite čitavu desetinu u riznicu.” (Malahija 3,10)

Božji narod mora postupati razumno. Nitko ne treba biti zadovoljan dok ne prizna svaki poznati grijeh; tada će imati mogućnost i prednost vjerovati da ga Isus prima. On ne mora čekati da se drugi probiju kroz tamu i izbore pobjedu kako bi u njoj uživao. Takvo uživanje trajat će samo do završetka sastanka. Bogu treba služiti na temelju načela, a ne osjećaja. Danju i noću stječi pobjedu u svojoj obitelji. Neka te u tome ne ometa svakidašnji posao. Odvoji vrijeme za molitvu i dok se moliš, vjeruj da te Bog čuje. (Counsels for the Church, str. 258,259)

Za razmišljanje: Jesam li spreman primiti oprost koji mi Isus danas nudi?