Jedinstvo u raznolikosti

22. 07. 2013.

“Zato vas molim, … da živite dostojno poziva kojim ste pozvani: sa svakom vrstom poniznosti i krotkosti, sa strpljenjem podnosite jedni druge s ljubavlju! Nastojte sačuvati jedinstvo Duha, povezani mirom.” (Efežanima 4,1-3)

Pavao poziva vjernike iz Efeza da sačuvaju jedinstvo i ljubav. … Podjele u Crkvi sramote Kristovu vjeru pred svijetom i daju priliku neprijateljima istine da pravdaju svoje ponašanje. (5T 239)
Jedinstvo vjernika s Kristom sasvim će prirodno dovesti i do međusobnog jedinstva, i ta veza u zajedništvu bit će najtrajnija na Zemlji. Mi smo jedno u Kristu, kao što je Krist jedno s Ocem. … Jedino u osobnoj zajednici s Kristom, ako razgovaramo s Njim iz sata u sat, iz dana u dan, mi možemo donositi rodove Svetoga Duha. … Naš rast u milosti, naša radost, naša korisnost, sve to ovisi o našoj vezi s Kristom i o veličini vjere koju imamo u Njega. (Isto, 47,48)
Riječ i Duh istine, kada se nastane u našem srcu, odvojit će nas od svijeta. Nepromjenjiva načela istine i ljubavi povezat će srce sa srcem, i snaga našeg zajedništva odgovarat će mjeri milosti i istine koje uživamo. (Isto, 537)
Na trsu rastu mnoge loze, i mada je svaka različita, ne sukobljavaju se. U raznolikosti je jedinstvo. Sve loze dobivaju hranu iz istog izvora. To je slika jedinstva koje treba vladati među Kristovim sljedbenicima. U različitim granama djela oni stoje pod istom Glavom. Isti Duh na različite načine djeluje preko njih. Iako se darovi razlikuju, vlada jedinstvo djelovanja. … Bog poziva svakoga … da obavi dodijeljeni zadatak u skladu sa sposobnostima koje je dobio. (6BC 1090)
Mi trebamo njegovati karakter, ali to treba biti Kristov karakter. A kada budemo imali Njegov karakter, moći ćemo zajednički unaprijediti Božje djelo. Krist u nama srest će se s Kristom u našoj braći, i Sveti Duh oblikovat će zajednicu srca i djelovanja koja će svjedočiti svijetu da smo Božja djeca. …
Svijet mora vidjeti ostvarenje čuda koje kršćanskom ljubavlju povezuje srca Božje djece. (9T 187,188)