Jednostavna vjera

21. 09. 2012.

„Još je Filistejac rekao: ’Ja sam danas izazvao Izraelove bojne redove. Dajte mi čovjeka da se ogledamo u dvoboju!’“ (1. Samuelova 17,10)

Četrdeset dana Izraelove čete drhtale su pred okrutnim izazovima Golijata, filistejskog gorostasa. Njihova srca klonula su u njima dok su promatrali njegovu golemu pojavu, visoku šest i pol lakata, skoro 3,2 metra. Na njegovoj glavi bila je kaciga od mjedi, bio je zaštićen mjedenim oklopom težine pet tisuća sikala, ili preko sedamdeset kilograma, a imao je i štitnike na nogama. Njegov oklop bio je načinjen od mjedenih pločica koje su izgledale kao riblje ljuske i bile su tako usko poredane da ih nikakvo koplje ili strijela nisu mogli probiti. …

U razdoblju od četrdeset dana, svakog jutra i večeri, Golijat je izlazio pred izraelski tabor glasno govoreći: „’Što ste izašli da se svrstate za bitku? Nisam li ja Filistejac, a vi Šaulove sluge? Izaberite između sebe jednoga čovjeka pa neka siđe k meni! Ako pobijedi u borbi sa mnom i pogubi me, mi ćemo biti vaše sluge. Ako li ja pobijedim njega i pogubim ga, onda ćete vi biti naše sluge i nama ćete robovati.’ Kad je Šaul i sav Izrael čuo što je rekao Filistejac, obuze ih strah i drhat.“ (1. Samuelova 17,8-10) Nitko se nije usuđivao izići protiv ovog izazivača, dok se David, ozlojeđen oholim idolopoklonikovim riječima, nije ponudio Šaulu, spreman da se bori za slavu Boga i za čast Izraela.

Šaul je dopustio pastiru da pokuša, ali je njegovao malo nade da će David uspjeti u svojem hrabrom pothvatu. Bila je izdana naredba da se mladić odjene u kraljev osobni oklop. Na glavu mu je bila stavljena teška mjedena kaciga a na tijelo oklop, dok su ga opasali kraljevim mačem. Tako opremljen, krenuo je na svoj zadatak, ali se brzo vratio natrag. … Prva misao u umu zabrinutih promatrača bila je da David ne želi stavljati na kocku svoj život suočavajući se sa svojim protivnikom u tako neravnopravnoj borbi. Međutim, takva misao nije pala na um hrabrom mladiću.

Kada se vratio Šaulu, zatražio je dopuštenje da skine teški oklop. Rekao je: „Ne mogu hodati u tome, jer nisam navikao.“ (redak 39)

Kakvo je nadahnuće hrabrošću i uzvišenom vjerom pokazao ovaj jednostavni pastir pred vojskama Izraelca i Filistejaca! (Signs of the Times, 10. kolovoza 1888.)