Jeremija 1

29. 01. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 1”.

1 Riječi Jeremije, sina Hilkijina, jednog od svećenika koji bijahu u Anatotu u zemlji Benjaminovoj, 2 komu dođe riječ Gospodnja u dane Jošije, sina Amonova, kralja Judina, trinaeste godine njegova kraljevanja, 3 a dođe i u dane Jojakima, sina Jošijina, kralja Judina, do svršetka jedanaeste godine Cidkije, sina Jošijina, kralja Judina, sve do progonstva Jeruzalema u petome mjesecu. 4 I dođe meni riječ Gospodnja govoreći: 5 »Prije no što te sazdah u utrobi, poznadoh te; i prije no što izađe iz krila materina, posvetih te; postavih te za proroka narodima.« 6 A ja rekoh: »Ah, Gospodine Gospode! Gle, ne umijem govoriti, ta ja sam još dijete.« 7 Nato mi Gospod reče: »Ne govori: ‘Ja sam još dijete.’ Nego idi k svima kojima te pošaljem i govori sve što ti budem zapovjedio. 8 Ne boj ih se, jer ja sam s tobom da te izbavim«, izjavljuje Gospod. 9 Tada Gospod pruži ruku svoju i dotače se mojih usta; i reče mi Gospod: »Evo, svoje sam riječi stavio u usta tvoja. 10 Gle, današnjega dana postavio sam te nad narode i nad kraljevstva da čupaš i rušiš, i da zatireš i razvaljuješ, da gradiš i sadiš.« 11 I dođe mi riječ Gospodnja govoreći: »Što ti vidiš, Jeremija?« Pa rekoh: »Ja vidim prut bademov.« 12 A Gospod mi reče: »Dobro si vidio, jer ja bdijem nad svojom riječju da je izvršim.« 13 I dođe meni riječ Gospodnja po drugi put govoreći: »Što ti vidiš?« Pa rekoh: »Ja vidim kipući kotao, a lice mu sa sjevera.« 14 A Gospod mi reče: »Sa sjevera prodrijet će zlo na sve žitelje ove zemlje. 15 Jer ja ću, evo, sazvati sve rodove iz sjevernih kraljevstava«, izjavljuje Gospod, »pa kad dođu, svatko će postaviti prijestolje svoje na ulaz dveri jeruzalemskih i protiv svih zidina njegovih uokolo i protiv svih gradova Judinih. 16 I izreći ću im svoje sudove za svu zloću njihovu, što su me ostavili i palili kȃd drugim bogovima i klanjali se djelima ruku svojih. 17 Zato sad opaši bokove svoje, pa ustani i govori im sve što ću ti ja zapovjediti. Ne strahuj od lica njihova da te ne bih ja prestrašio pred njima. 18 Jer ja te, evo, postavljam danas kao grad utvrđeni i kao stup željezni i kao zidine mjedene protiv sve zemlje: protiv kraljeva Judinih, protiv knezova njegovih, protiv svećenika njegovih i protiv puka ove zemlje. 19 I oni će se boriti protiv tebe, ali te neće nadvladati, jer ja sam s tobom«, izjavljuje Gospod, »da te izbavim.«