Jeremija 21

18. 02. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 21”.

1 Riječ koja Jeremiji dođe od Gospoda kad kralj Cidkija k njemu posla Pašhura, sina Malkijina, i svećenika Sefaniju, sina Maasejina, govoreći: 2 »Molim te, upitaj Gospoda za nas, jer je Nabukodonosor, kralj babilonski, zavojštio protiv nas. Možda će Gospod postupiti s nama u skladu sa svim svojim čudesima pa će neprijatelj otići od nas.« 3 Tad im Jeremija reče: »Ovako recite Cidkiji: 4 ‘Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: Gle, ja ću povući bojno oružje što vam je u ruci, kojim ste vi zavojštili protiv kralja babilonskoga i Kaldejaca koji su vas opkolili izvan zidina, i skupit ću ga usred ovog grada. 5 I sȃm ću zavojštiti protiv vas rukom ispruženom i mišicom jakom, i to u gnjevu i jarosti i srdžbi velikoj. 6 I udarit ću žitelje ovoga grada, i ljude i životinje; pomrijet će od kuge velike. 7 A poslije toga«, riječ je Gospodnja, »Cidkiju, kralja Judina, i njegove sluge i puk, i one koji u ovome gradu preostadoše od kuge, mača i gladi, predat ću u ruke Nabukodonosora, kralja babilonskoga, i u ruke njihovih neprijatelja i u ruke onih koji traže dušu njihovu. I on će ih pobiti oštricom mača; neće ih štedjeti i neće se sažaliti niti će se smilovati. 8 A ovomu puku reci: ‘Ovako veli Gospod: Ja, evo, pred vas stavljam put života i put smrti. 9 Tko ostane u ovome gradu, poginut će od mača i gladi i kuge; a tko izađe i preda se Kaldejcima koji vas opsjedaju, ostat će na životu i život njegov bit će mu kao plijen. 10 Jer ja sam upravio lice svoje protiv toga grada — na zlo, a ne na dobro«, riječ je Gospodnja. »Bit će predan u ruke kralja babilonskoga, i on će ga ognjem spaliti.« 11 A domu kralja Judina: Čujte riječ Gospodnju! 12 Dome Davidov, ovako veli Gospod: »Izvršite pravdu u jutro i izbavite opljačkana iz ruke tlačiteljeve, da jarost moja ne izbije ko vatra i plane tako da je nitko ne može ugasiti, zbog zloće vaših nedjela. 13 Evo me protiv tebe, žitelju doline, stijeno u ravnici,« riječ je Gospodnja, »protiv vas koji kažete: ‘Tko će navaliti na nas? I tko će ući u nastambe naše?’ 14 Ali ja ću vas kazniti po plodu vaših djela«, riječ je Gospodnja, »i zapalit ću oganj u šumi njegovoj da proždre sve oko nje.«