Jeremija 23

20. 02. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 23”.

1 »Jao pastirima koji zatiru i raspršuju ovce paše moje«, riječ je Gospodnja. 2 Stoga ovako veli Gospod, Bog Izraelov, za pastire koji napasaju puk moj: »Vi ste raspršili ovce moje i rastjerali ih, i niste ih obilazili. Gle, ja ću vas obići zbog zloće nedjela vaših«, riječ je Gospodnja. 3 »I sȃm ću skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih razagnao i vratiti ih u torove njihove; i bit će plodne i množit će se. 4 I postavit ću pastire nad njima koji će ih napasati; i neće se više bojati ni strahovati, niti će se gubiti«, riječ je Gospodnja. 5 »Evo, dolaze dani«, riječ je Gospodnja, »kad ću Davidu podići Izdanak pravedni, kralja koji će kraljevati i biti mudar, i činiti pravicu i pravdu na zemlji. 6 U njegove dane spasit će se Juda, i Izrael će živjeti spokojno. A ovo je ime njegovo koje će mu nadjenuti: „Gospod, naša pravednost”. 7 Zato, evo, dolaze dani«, riječ je Gospodnja, »kad se više neće govoriti: ‘Tako živ bio Gospod koji sinove Izraelove izvede iz zemlje egipatske’, 8 nego: ‘Tako živ bio Gospod koji izvede i koji dovede potomstvo doma Izraelova iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja kamo ih bijah prognao.’ Tada će živjeti u svojoj zemlji.« 9 Prorocima. Srce moje u meni je slomljeno, tresu se sve kosti moje; ja sam kao pijan čovjek i kao čovjek kojeg vino svlada, zbog Gospoda i zbog svetih riječi njegovih. 10 Jer zemlja je puna preljubnikā; jer zbog kletve zemlja tuguje. Sasušiše se pašnjaci pustinjski. I njihova trka je zla, a sila je njihova nepravedna. 11 Jer su i prorok i svećenik nečisti, čak i u Domu svojemu nalazim im zloću«, riječ je Gospodnja. 12 »Stoga će im put njihov biti kao klizav; u tamu će biti prognani i po njemu će popadati. Jer ja ću na njih svaliti zlo, godinu kazne njihove«, riječ je Gospodnja. 13 »A u proroka samarijskih vidjeh ludosti: prorokuju Baalom i zavode puk moj Izrael. 14 I u proroka jeruzalemskih vidjeh grozote: čine preljub i hode u laži; i ukrijepiše ruke zlotvorā da se nitko ne odvrati od svojega zla. Svi su mi oni kao Sodoma, a stanovnici njegovi kao Gomora.« 15 Zato Gospod Nad Vojskama ovako veli za te proroke: »Gle, ja ću ih nahraniti pelinom i napojit ću ih vodom žučnom, jer od proroka jeruzalemskih izašlo je onečišćenje po svoj zemlji.« 16 Ovako veli Gospod Nad Vojskama: »Ne slušajte riječi proroka koje vam prorokuju, oni vas obmanjuju. Govore viđenje srca svojega, a ne iz usta Gospodnjih. 17 Izrijekom kažu onima koji me preziru: ‘Gospod govori: Imat ćete mir’; a svakomu koji hodi u okorjelosti srca svojega vele: ‘Neće na vas doći zlo.’« 18 Jer tko je stajao na vijećanju Gospodnjemu da bi vidio i čuo riječ njegovu? Tko se obazro na riječ njegovu i poslušao je?19 Gle, vihor Gospodnji izađe jarosno, i to vihor vrtložni; skovitlat će se na glavu opakima. 20 Gnjev Gospodnji neće se odvratiti dok on ne izvrši i dok on ne ispuni naume srca svojega. U posljednje dane jasno ćete to razumjeti. 21 »Ja nisam slao te proroke, a oni trče; ja im nisam govorio, a oni prorokuju. 22 Ali da su stajali na mojemu vijećanju, tada bi puku mojemu objavili moje riječi i odvratili ih od zloga puta njihova i od zloće nedjela njihovih. 23 Zar sam ja Bog izbliza«, riječ je Gospodnja, »a nisam Bog izdaleka? 24 Može li se tko sakriti na tajnim mjestima da ga ja ne bih vidio?« riječ je Gospodnja. »Ne ispunjam li ja nebo i zemlju?« riječ je Gospodnja. 25 »Čuo sam što govore ti proroci koji u moje ime prorokuju laž govoreći: ‘Usnuo sam! Usnuo sam!’ 26 Dokle će to biti u srcima proroka koji prorokuju laž? Da, oni su proroci obmane srca svojega, 27 koji misle da će svojim snovima što ih pripovijedaju jedan drugomu navesti moj puk da zaboravi ime moje, kao što oci njihovi moje ime zaboraviše uz Baala. 28 Neka prorok koji je imao san pripovijeda svoj san, a tko ima moju riječ, neka riječ moju govori po istini. Što ima slama sa žitom?« riječ je Gospodnja. 29 »Nije li riječ moja kao oganj«, riječ je Gospodnja, »i kao malj što razbija hridinu? 30 Evo me, stoga, protiv proroka«, riječ je Gospodnja, »koji kradu riječi moje jedan od drugoga. 31 Evo me protiv proroka«, riječ je Gospodnja, »koji mlate jezikom svojim i govore: ‘Riječ je Gospodnja’. 32 Evo me protiv onih koji prorokuju lažne snove«, riječ je Gospodnja, »i pripovijedajući ih zavode moj puk svojim lažima i izmišljotinama svojim. A ja ih nisam poslao niti sam im što zapovjedio, niti su puku ovomu od ikakve koristi«, riječ je Gospodnja. 33»A kad te ovaj puk ili prorok ili svećenik budu pitali govoreći: ‘Što je proročanstvo Gospodnje?’, tada im reci: ‘Koje proročanstvo?’ Ta ja ću vas ostaviti«, riječ je Gospodnja. 34 A prorok i svećenik i puk koji rekne: ‘Proročanstvo Gospodnje’, kaznit ću i toga čovjeka i dom njegov. 35 Ovako ćete reći svaki bližnjemu svojemu i svaki bratu svojemu: ‘Što je Gospod odgovorio?’ i: ‘Što je Gospod rekao?’ 36 A proročanstvo Gospodnje da više niste spomenuli, jer svakomu je proročanstvo njegova riječ. Ta vi izvrćete riječi Boga živoga, Gospoda Nad Vojskama, Boga našega.37 Ovako reci proroku: ‘Što ti je Gospod odgovorio?’ I: ‘Što je Gospod rekao?’ 38 Ali kako govorite: ‘Proročanstvo Gospodnje’, zato ovako veli Gospod: Budući da govorite tu riječ: ‘Proročanstvo Gospodnje’, premda sam vam poručio govoreći: ‘Ne govorite: Proročanstvo Gospodnje’, 39 zato ću, evo, i ja vas sasvim zaboraviti i ostaviti vas, a grad što sam ga dao vama i ocima vašim odbacit ću od lica svojega. 40 I svalit ću na vas vječnu porugu i vječnu sramotu koja se neće zaboraviti.«