Jeremija 25

22. 02. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 25”.

1 Riječ koja dođe Jeremiji o svemu puku Judinu, četvrte godine Jojakima, sina Jošije, kralja Judina (bila je to prva godina Nabukodonosora, kralja babilonskoga), 2 što je prorok Jeremija prozbori svemu puku Judinu i svim stanovnicima Jeruzalema govoreći: 3 Od trinaeste godine Jošije, sina Amonova, kralja Judina, pa do današnjega dana, tih dvadeset i tri godine dolazila mi je riječ Gospodnja i ja sam je vama govorio, zarana ustajući i govoreći, ali niste slušali. 4 I slao je Gospod k vama sve svoje sluge proroke, zarana ih dižući i šaljući ih, ali niste slušali i niste priklanjali uho svoje da biste čuli. 5 Govorahu: »Odvratite se sad svaki od zloga puta svojega i od zloće nedjela svojih, i ostanite u zemlji što ju je Gospod dao vama i ocima vašim zavijek i dovijeka. 6 I ne idite za drugim bogovima da im služite i da im se klanjate; i ne gnjevite me djelima ruku svojih, pa vam neću nauditi.’ 7 Ali me niste poslušali«, riječ je Gospodnja, »nego ste me gnjevili djelima ruku svojih na svoju nesreću.« 8 Stoga ovako veli Gospod Nad Vojskama: »Budući da niste poslušali mojih riječi, 9 ja ću, evo, poslati i odvesti sve rodove sa sjevera«, riječ je Gospodnja, »i slugu svojega Nabukodonosora, kralja babilonskoga, i dovest ću ih na ovu zemlju i na žitelje njezine i na sve ove narode uokolo; i zatrt ću ih i učinit ću ih strahotom i zviždukom i vječnom pustoši. 10 I ugušit ću među njima glas radosti i glas veselja, glas ženika i glas nevjeste, zvuk žrvnjeva i svjetlost svjetiljke. 11 I sva će ova zemlja postati pustoš i strahota, a ovi narodi služit će kralju babilonskom sedamdeset godina. 12 I dogodit će se, kad se navrši sedamdeset godina, da ću kazniti kralja babilonskoga i narod onaj i zemlju kaldejsku za bezakonje njihovo«, riječ je Gospodnja, »i pretvorit ću je u pustoš vječnu. 13 I svalit ću na tu zemlju sve svoje riječi što sam ih protiv nje izgovorio, sve što je zapisano u ovoj knjizi, što je prorokovao Jeremija protiv svih naroda. 14 Jer oni će i sami služiti mnogim narodima i velikim kraljevima; i ja ću im platiti po njihovim činima i po djelima ruku njihovih.« 15 Jer ovako mi reče Gospod, Bog Izraelov: »Uzmi ovu čašu vina srdžbe iz moje ruke i napoji njime sve narode kojima te ja pošaljem. 16 I oni će piti i posrtati i izluditi zbog mača što ću ga ja poslati među njih.« 17 I uzeh čašu iz ruke Gospodnje i napojih sve narode kojima me Gospod bijaše poslao: 18 Jeruzalem i gradove Judine, te njegove kraljeve i knezove njegove, da ih učinim razvalinom, strahotom, zviždukom i kletvom, kao što su danas; 19 faraona, kralja egipatskoga, te njegove sluge i knezove njegove i sav njegov puk; 20 i sav onaj miješani svijet, i sve kraljeve zemlje Uc, i sve kraljeve zemlje filistejske, i Aškelon i Gazu i Ekron i što je ostalo od Ašdoda; 21 Edom, i Moab, i sinove Amonove; 22 i sve kraljeve tirske, i sve kraljeve sidonske, i kraljeve otoka što su onkraj mora; 23 i Dedan, i Temu, i Buz, i sve one u najdaljim krajevima; 24 i sve kraljeve Arabije, i sve kraljeve miješanoga svijeta koji prebivaju u pustinji; 25 i sve kraljeve Zimrija, i sve kraljeve Elama, i sve kraljeve Medije; 26 i sve kraljeve sjevera, blize i daleke, jednog za drugim, i sva kraljevstva svijeta što su na licu zemlje. A kralj Šešaka pit će poslije njih. 27 I reci im: Ovako veli Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov: ‘Pijte i opijte se i bljujte, i padnite i nemojte se dići, zbog mača što ću ga ja poslati među vas.’ 28 I dogodit će se, ako odbiju uzeti čašu iz tvoje ruke da piju, da ćeš im reći: ‘Ovako veli Gospod Nad Vojskama: Morate piti! 29 Jer ja, evo, počinjem puštati zlo na grad koji se mojim zove imenom. A vi, zar ćete ostati sasvim nekažnjeni? Nećete ostati nekažnjeni, jer ću sam dozvati mač na sve stanovnike zemaljske«, riječ je Gospoda Nad Vojskama. 30 »Zato ti prorokuj protiv njih sve ove riječi i reci im: ‘Gospod će riknuti s visine i glasom svojim zaoriti iz svetoga boravišta svojega. Silno će riknuti protiv svog tora, ispustit će krik kao oni koji grožđe gaze protiv svih stanovnika zemaljskih. 31 Buka će doprijeti sve do nakraj zemlje, jer Gospod ima parbu s narodima; on će se suditi sa svakim tijelom, a opake, njih će maču predati’, riječ je Gospodnja.« 32 Ovako veli Gospod Nad Vojskama: »Evo, zlo ide od naroda do naroda i veliki vihor diže se s krajeva zemaljskih. 33 I u onaj dan bit će pobijenih od Gospoda od jednoga kraja zemlje pa do drugoga kraja zemlje. Neće biti oplakani ni skupljeni ni sahranjeni; postat će gnoj na licu zemlje. 34 Kukajte, pastiri, i vičite! I valjajte se u prašini, predvodnici stada! Jer vam se navršiše dani za klanje i za raspršenje vaše, i past ćete kao posuda skupocjena. 35 I neće biti utočišta pastirima, ni spasa predvodnicima stada. 36 Čuj glas vapaja pastirā i jauk predvodnikā stada, jer Gospod pustoši pašu njihovu. 37 I mirni pašnjaci bit će poharani zbog žestine gnjeva Gospodnjega. 38 Kao lavić ostavio je zaklon svoj; jer zemlja njihova postade pustoš zbog žestine nasilnika i zbog žestine gnjeva njegova.«