Jeremija 27

24. 02. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 27”.

1 U početku kraljevanja Jojakima, sina Jošijina, kralja Judina, dođe Jeremiji ova riječ od Gospoda, govoreći: 2»Ovako mi reče Gospod: Načini sebi sveze i jaram, i stavi ih sebi na vrat. 3 Onda ih pošalji kralju edomskom i kralju moapskom i kralju sinova Amonovih i kralju tirskom i kralju sidonskom, po glasnicima koji će doći u Jeruzalem k Cidkiji, kralju Judinu. 4 I zapovjedi im da kažu svojim gospodarima: ‘Ovako govori Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov. Ovako ćete reći svojim gospodarima: 5 Ja sam svojom velikom snagom i svojom ispruženom mišicom stvorio zemlju, čovjeka i zvijeri što su na površju zemaljskom, i dao to onomu koji bijaše prav u mojim očima. 6 A sada ja sve te zemlje dajem u ruke Nabukodonosoru, kralju babilonskom, sluzi svojemu; a dadoh mu i zvjerad poljsku da mu služi. 7 I svi će narodi služiti njemu i sinu njegovu i sinu sina njegova, dok njegovoj zemlji ne dođe čas kad će i on služiti mnogim narodima i velikim kraljevima. 8 I dogodit će se da ću narod i kraljevstvo koji ne budu služili njemu — Nabukodonosoru, kralju babilonskom — i koji ne budu stavili svoj vrat u jaram kralja babilonskoga, taj narod kaznit ću mačem i glađu i kugom«, riječ je Gospodnja, »dok ih ne zatrem rukom njegovom.9 Zato vi ne slušajte svoje proroke ni svoje proricatelje ni svoje sanjare ni svoje gatare ni svoje vračare koji vam rekoše govoreći: ‘Nećete služiti kralju babilonskom.’ 10 Jer oni vam laž prorokuju kako bi vas udaljili iz vaše zemlje, da vas prognam te propadnete. 11 A narod koji upregne svoj vrat u jaram kralja babilonskoga da bi mu služio, njih ću ostaviti na njihovoj zemlji«, riječ je Gospodnja, »da je obrađuju i žive u njoj.« 12 Sve sam te riječi kazao i Cidkiji, kralju Judinu, govoreći: »Upregnite svoje vratove u jaram kralja babilonskoga, i služite njemu i puku njegovu — i živjet ćete. 13 Zašto da poginete, ti i tvoj puk, od mača, gladi i kuge, kako je Gospod prorekao narodu koji ne bude služio kralju babilonskom? 14 Zato ne slušajte riječi proroka koji vam kažu govoreći: ‘Nećete služiti kralju babilonskom’ — jer oni vam prorokuju laž. 15 Jer ja ih nisam poslao,« riječ je Gospodnja, »nego vam oni laž prorokuju u moje ime, da vas prognam te propadnete, vi i proroci koji vam prorokuju.« 16 I svećenicima i svemu puku ovomu kazao sam govoreći: »Ovako veli Gospod: Ne slušajte riječi svojih proroka koji vam prorokuju govoreći: ‘Evo, posuđe Doma Gospodnjega bit će sad uskoro vraćeno iz Babilona’ — jer oni vam laž prorokuju. 17 Ne slušajte ih! Služite kralju babilonskom, i živjet ćete. Zašto da ovaj grad postane razvalina? 18 Ako su pak oni proroci i ako je u njih riječ Gospodnja, neka se sad zauzmu kod Gospoda Nad Vojskama da posude što su preostale u Domu Gospodnjemu i u dvoru kralja Judina i u Jeruzalemu ne dospiju u Babilon.’ 19 Jer ovako veli Gospod Nad Vojskama za stupove i za more i za podnožja i za preostale posude što su ostale u ovome gradu, 20 koje Nabukodonosor, kralj babilonski, nije uzeo kad je iz Jeruzalema u Babilon u sužanjstvo odveo Jekoniju, sina Jojakimova, kralja Judina, i sve velikaše Jude i Jeruzalema. 21 Da, ovako veli Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov, za posude što su ostale u Domu Gospodnjemu i u dvoru kralja Judina i u Jeruzalemu: 22 ‘Bit će odnesene u Babilon i ondje će ostati sve do dana kad ću ih pohoditi’, riječ je Gospodnja. ‘Tada ću ih donijeti i vratiti ih na ovo mjesto.’«