Jeremija 28

25. 02. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 28”.

1 I dogodi se te iste godine — u početku kraljevanja Cidkije, kralja Judina, četvrte godine, petoga mjeseca — da mi Hananija, sin Azurov, prorok koji bijaše iz Gibeona, reče u Domu Gospodnjemu na oči svećenikā i svega puka govoreći: 2 »Ovako veli Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov, govoreći: ‘Skrših jaram kralja babilonskoga. 3 U dvije godine dana ja ću na ovo mjesto vratiti sve posuđe Doma Gospodnjega što ga je Nabukodonosor, kralj babilonski, uzeo s ovoga mjesta i odnio ga u Babilon. 4 I Jekoniju, sina Jojakimova, kralja Judina, i sve sužnje Judine koji su otišli u Babilon ja ću vratiti na ovo mjesto’, riječ je Gospodnja, ‘jer ću skršiti jaram kralja babilonskoga.’« 5 Nato prorok Jeremija reče proroku Hananiji na oči svećenikā i na oči svega puka koji je stajao u Domu Gospodnjemu. 6 Reče dakle prorok Jeremija: »Amen! Tako učinio Gospod! Ispunio Gospod riječi tvoje što si ih prorokovao, da će vratiti iz Babilona na ovo mjesto posuđe Doma Gospodnjega i sve prognanike. 7 Ali poslušaj sad ovu riječ što ću je ja prozboriti na tvoje uši i na uši svega puka: 8 Proroci koji bijahu prije mene i prije tebe, od starine, prorokovahu i protiv mnogih zemalja i protiv velikih kraljevstava — o ratu i nesreći i kugi. 9 Ali prorok koji prorokuje o miru, tek kada se ispuni riječ toga proroka, znat će se za toga proroka da ga je uistinu Gospod poslao.« 10 Tada prorok Hananija skide jaram s vrȃta proroka Jeremije i skrši ga. 11 I reče Hananija na oči svega puka govoreći: »Ovako veli Gospod: ‘Tako ću — u dvije godine dana — skršiti jaram Nabukodonosora, kralja babilonskoga, s vrȃta svih naroda.’« A prorok Jeremija ode svojim putem. 12 I nakon što prorok Hananija skrši jaram s vrȃta proroka Jeremije, dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći: 13 »Idi i reci Hananiji govoreći: ‘Ovako veli Gospod: Skršio si jaram drveni, ali si umjesto njega načinio jaram željezni.’ 14 Jer ovako veli Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov: ‘Željezni jaram stavio sam na vrat svih ovih naroda, da služe Nabukodonosoru, kralju babilonskomu; i služit će mu. A dao sam mu i zvijeri poljske.’« 15 Onda prorok Jeremija reče proroku Hananiji: »Poslušaj sad, Hananija! Tebe nije poslao Gospod, ali ti si naveo ovaj puk da se pouzda u laž. 16 Zato ovako veli Gospod: ‘Gle, ja ću te otpraviti s lica zemlje. Još ove godine ti ćeš umrijeti, jer si poticao na otpadništvo od Gospoda.’« 17 I te godine u sedmome mjesecu umrije prorok Hananija.