Jeremija 29

26. 02. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 29”.

1 A ovo su riječi pisma što ga prorok Jeremija posla iz Jeruzalema preostalim starješinama prognanstva, te svećenicima i prorocima i svemu puku što ga Nabukodonosor bijaše odveo u sužanjstvo iz Jeruzalema u Babilon. 2 (Bilo je to nakon što su kralj Jekonija i kraljica i posteljnici, knezovi Jude i Jeruzalema te drvodjelje i kovači otišli iz Jeruzalema.) 3 Pismo je poslano po Elasi, sinu Šafanovu, i Gemarji, sinu Hilkijinu, koje Cidkija, kralj Judin, posla u Babilon Nabukodonosoru, kralju babilonskomu, govoreći: 4 »Ovako veli Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov, svim prognanicima koje sam poslao u progonstvo iz Jeruzalema u Babilon: 5 Gradite kuće i nastanite se, i sadite vrtove i jedite urod njihov. 6 Uzmite si žene i izrodite sinove i kćeri; i uzmite žene za svoje sinove, i kćeri svoje dajte muževima, da rađaju sinove i kćeri. I tu se množite da se ne smanjite. 7 I tražite mir za grad kamo vas poslah u progonstvo, i molite se za nj Gospodu, jer u njegovu miru bit će i vaš mir. 8 Jer ovako veli Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov: Ne dajte da vas varaju vaši proroci i vaši proricatelji koji su među vama, i ne slušajte svoje snove što ih sami sanjate. 9 Jer oni vam laž prorokuju u moje ime; ja ih nisam poslao«, riječ je Gospodnja. 10 Jer ovako veli Gospod: »Istom kad se u Babilonu navrši onih sedamdeset godina, ja ću vas pohoditi i ispuniti vam svoju dobru riječ da ću vas vratiti na ovo mjesto. 11 Jer ja znam namisli što sam ih ja s vama namislio,« riječ je Gospodnja, »namisli mira, a ne zla, da vam dadnem budućnost i nadu. 12 Tada ćete me zazivati i dolaziti i moliti se meni, i ja ću vas uslišati. 13 I tražit ćete me, i naći ćete me, jer ćete me tražiti svim srcem svojim. 14 I dat ću vam da me nađete«, riječ je Gospodnja, »i vratit ću sužnje vaše i sabrati vas iz svih naroda i iz svih mjesta kamo sam vas razagnao«, riječ je Gospodnja. »I vratit ću vas na mjesto odakle vas u sužanjstvo odvedoh.« 15 Kako rekoste: »Gospod nam podiže proroke u Babilonu«, 16 stoga ovako veli Gospod za kralja koji sjedi na prijestolju Davidovu i za sav puk koji živi u ovome gradu, za vašu braću koja nisu s vama otišla u prognanstvo. 17 Ovako veli Gospod Nad Vojskama: »Gle, ja ću na njih poslati mač, glad i kugu, i učinit ću da oni budu kao gnjile smokve koje se zbog pokvarenosti ne može jesti. 18 I gonit ću ih mačem, glađu i kugom, i učinit ću ih užasom svim kraljevstvima zemaljskim; bit će prokletstvo i strahota i zvižduk i ruglo među svim narodima kamo sam ih razagnao, 19 zato što nisu poslušali moje riječi«, riječ je Gospodnja, »koje sam im slao po slugama svojim, prorocima, zarana ih dižući i šaljući ih, ali nisu poslušali«, riječ je Gospodnja. 20 »Vi dakle poslušajte riječ Gospodnju, svi vi prognanici koje iz Jeruzalema poslah u Babilon.« 21 Ovako veli Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov, za Ahaba, sina Kolajina, i za Cidkiju, sina Maasejina, koji vam laž prorokuju u moje ime: »Ja ih, evo, predajem u ruke Nabukodonosora, kralja babilonskoga, da ih pobije vama naoči. 22 I njih će za kletvu uzimati svi sužnji Judini koji su u Babilonu, govoreći: ‘Učinio Gospod s tobom kao s Cidkijom i kao s Ahabom, koje kralj babilonski ispeče na vatri’, 23 budući da učiniše besramlje u Izraelu i počiniše preljub sa ženama bližnjih svojih i u moje ime govorahu lažne riječi koje im ja nisam zapovjedio. Ta ja to znam, i svjedok sam«, riječ je Gospodnja. 24 »A Šemaji Nehelamcu reci govoreći: 25 Ovako veli Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov, govoreći: Budući da si ti u svoje ime poslao pisma svemu puku koji je u Jeruzalemu, i svećeniku Sefaniji, sinu Maasejinu, i svim ostalim svećenicima govoreći: 26 ‘Gospod te postavio za svećenika namjesto svećenika Jojade, da budete nadglednici u Domu Gospodnjemu nad svakim ludim čovjekom koji se pravi prorokom i da ga baciš u klade i u negve. 27 Zašto sad dakle nisi prekorio Jeremiju Anatoćanina koji se pravi prorokom među vama? 28 Jer on nam stoga poruči u Babilon govoreći: To će sužanjstvo dugo potrajati; gradite kuće i nastanite se u njima, i sadite vrtove i jedite urod njihov.’« 29 A svećenik Sefanija pročita ovo pismo na uši proroka Jeremije. 30 Tada dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći: 31 »Poruči svim prognanicima govoreći: ‘Ovako veli Gospod za Šemaju Nehelamca: Budući da vam je Šemaja prorokovao, premda ga ja nisam poslao, i naveo vas da se pouzdajete u laž, 32 zato ovako veli Gospod: Gle, ja ću kazniti Šemaju Nehelamca i potomstvo njegovo; neće imati nikoga tko bi ostao usred puka ovoga i neće vidjeti dobro što ću ga ja učiniti puku svojemu«, riječ je Gospodnja, »jer je poticao na otpadništvo od Gospoda.«