Jeremija 30

27. 02. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 30”.

1 Riječ koja Jeremiji dođe od Gospoda govoreći: 2 »Ovako veli Gospod, Bog Izraelov, govoreći: ‘Napiši sebi u knjigu sve ove riječi što ti ih govorim. 3 Jer, evo, dolaze dani’, riječ je Gospodnja, ‘kad ću vratiti sužnje puka svojega Izraela i Jude’, veli Gospod, ‘i dovesti ih nazad u zemlju što sam je dao ocima njihovim; i oni će je zaposjesti.’« 4 A ovo su riječi što ih Gospod kaza o Izraelu i o Judi. 5 Ovako naime veli Gospod: »Čusmo glas straha, prepasti — a mira nema.6 Raspitajte se sad i razvidite: može li muškarac roditi? Zašto onda vidim kako se svaki muškarac rukama svojim drži za bedra svoja kao rodilja? I zašto su sva lica postala blijeda? 7 Jao! Jer velik je ovaj dan, slična mu ne bȋ. I to je vrijeme nevolje za Jakova, ali će se spasiti od nje. 8 Jer dogodit će se onoga dana«, riječ je Gospoda Nad Vojskama, »da ću skršiti jaram njegov s tvojega vrata i raskinuti spone tvoje. I više neće služiti tuđincima, 9 nego će služiti Gospodu, Bogu svojemu, i Davidu, kralju svojemu kojega ću im podići. 10 Ti se dakle ne boj, Jakove, slugo moj«, riječ je Gospodnja, »i ne straši se, Izraele! Jer ja ću te, evo, spasiti izdaleka, i potomstvo tvoje iz zemlje sužanjstva njihova; i vratit će se Jakov i počinuti, i bit će spokojan i nitko ga plašiti neće. 11 Jer ja sam s tobom«, riječ je Gospodnja, »da te spasim. Ako i sasvim dokrajčim sve narode kamo sam te raspršio, tebe ipak neću sasvim dokrajčiti. Ali ću te kazniti po pravdi i nipošto te neću ostaviti nekažnjena.« 12 Jer ovako veli Gospod: »Rana je tvoja nezacjeljiva, neprebolan je uboj tvoj. 13 Nikoga nema da brani pravo tvoje, nikoga da te povije; ozdravljujućeg lijeka za tebe nema. 14 Svi tvoji ljubavnici zaboraviše na te, tebe i ne traže; jer ja te udarih udarcem neprijatelja, kaznom okrutnika, zbog mnoštva tvojih bezakonja, zbog brojnih grijeha tvojih. 15 Zašto vičeš nad svojom ranom? Nezacjeljiva je tvoja bol. Zbog mnoštva tvojih bezakonja, zbog brojnih grijeha tvojih to sam ti učinio. 16 Zato će svi koji te proždiru biti proždrti, a svi tvoji protivnici, baš svaki od njih, otići će u sužanjstvo. I koji te plijene, postat će plijen, a sve koji te pljačkaju predat ću za pljačku. 17 Jer dat ću ti ozdravljenje i od tvojih ću te rana iscijeliti«, riječ je Gospodnja, »jer zvahu te „Prognana”, govoreći: ‘To je Sion, za nj nitko ne pita.’« 18 Ovako veli Gospod: »Gle, ja ću vratiti sužnje šatora Jakovljevih i smilovati se na nastane njegove; i sagradit će se grad na vlastitim razvalinama, a palača će stajati prema svom običaju. 19 I iz njih će izlaziti zahvalnica i glas onih koji se vesele. A ja ću ih umnožiti te neće biti neznatni; i proslavit ću ih te neće biti beznačajni. 20 I sinovi njihovi bit će kao nekoć, a zajednica njihova učvrstit će se preda mnom; i kaznit ću sve tlačitelje njihove. 21 I predvodnik njihov bit će jedan od njih, a vladar njihov isred njih će izaći. I dat ću mu da mi se približi, i pristupit će k meni; jer tko je taj koji bi obvezao srce svoje da pristupi k meni?« riječ je Gospodnja. 22 »I vi ćete biti moj puk, a ja ću vama biti Bog.« 23 Evo vihora Gospodnjega! Izlazi srdžba, vihor nezaustavljivi, sručit će se na glave opakih. 24 Žestina gnjeva Gospodnjega neće popustiti dok ne izvrši i dok ne ispuni naume srca svojega. U posljednje dane to ćete razumjeti.