Jeremija 31

28. 02. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 31”.

1 »U ono vrijeme«, riječ je Gospodnja, »bit ću Bog svim rodovima Izraelovim, a oni će biti puk moj.« 2 Ovako veli Gospod: »Puk koji preživje mač — Izrael — nađe milost u pustinji, kad iđah dati mu počinka.« 3 Gospod mi se objavi odavna: »Da, ljubavlju vječnom uzljubih tebe, zato te privukoh milosrđem. 4 Opet ću te sagraditi, i bit ćeš sagrađena, djevice Izraelova. Opet ćeš se uresiti svojim bubnjevima i izlaziti na ples s veselima. 5 Opet ćeš saditi vinograde po samarijskim gorama; saditelji će saditi, i obirati ih. 6 Jer doći će dan kad će stražari vikati na Efraimovu gorju: ‘Ustanite, pa hajdemo na Sion, Gospodu, Bogu svojemu!’« 7 Jer ovako veli Gospod: »Kličite od radosti Jakovu i vičite među poglavarima narodā! Razglasite, hvalite i recite: ‘Gospod spasi puk svoj, ostatak Izraelov!’ 8 Evo, ja ih dovodim iz zemlje sjeverne i skupljam ih s krajeva zemlje. S njima su zajedno slijepi i hromi, trudnice i rodilje; velika zajednica vratit će se ovamo. 9 Doći će u suzama, i dovest ću ih s preklinjanjima; vodit ću ih kraj potočnih voda, putem pravim kojim neće posrnuti. Jer ja sam otac Izraelu, a Efraim, on je moj prvorođenac.« 10 Čujte, narodi, riječ Gospodnju, i objavite je po dalekim otocima i recite: »Onaj koji je razasuo Izraela, taj će ga i skupiti, i čuvat će ga kao pastir stado svoje.« 11 Jer Gospod otkupi Jakova i iskupi ga iz ruku jačega od njega. 12 Zato će doći i klicati na sionskoj visini, i slijevat će se k dobru Gospodnjemu, k žitu i k vinu i k ulju, te k jaganjcima i govedima; i duša će im biti kao vrt zaliven, i nikada više neće tugovati. 13 Tada će se djevica veseliti plešuć’, i mlado i staro zajedno; jer ću im žalost u radost pretvoriti, i utješit ću ih i razveseliti ih od njihove tuge. 14 I dušu svećenikā natopit ću pretilinom, a puk će se moj nasititi dobra mojega«, riječ je Gospodnja. 15 Ovako veli Gospod: »Glas se u Rami začuo, naricaljka i gorak plač; Rahela oplakuje djecu svoju i ne dȃ se utješiti za djecom svojom jer njih više nema.« 16 Ovako veli Gospod: »Suspregni svoj glas od plača, i oči svoje od suza, jer tvoje djelo bit će nagrađeno«, riječ je Gospodnja, »i oni će se vratiti iz neprijateljske zemlje. 17 Ta ima nade za tvoju budućnost«, riječ je Gospodnja, »da će se sinovi vratiti na međe svoje. 18 Dobro sam čuo Efraima kako jadikuje: ‘Ti si me kaznio, i ja sam kažnjen, kao tele na jaram nenaučeno; obrati me, da se obratim, jer ti si, Gospode, Bog moj.19 Jer pošto se obratih, pokajah se; i pošto se urazumih, u bedra se udarah. Postidjeh se, pa i smetoh, jer nosim sramotu mladosti svoje.’ 20 Zar mi je Efraim najdraži sin, je li on dijete najmilije? Jer koliko god govorim protiv njega, opet ga se jednako spominjem. Zato mi utroba dršće za njim, svakako ću mu se smilovati«, riječ je Gospodnja. 21 Postavi sebi putokaze, načini sebi oznake; upravi srce svoje prema cesti, putu kojim si pošla. Vrati se, djevice Izraelova, vrati se u ove svoje gradove! 22 Dokle ćeš krivudati, kćeri odmetnice? Jer Gospod stvori nešto novo na zemlji: žena će okružiti muža.« 23 Ovako veli Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov: »Opet će govoriti ovu besjedu u zemlji Judinoj i u gradovima njezinim kad natrag dovedem sužnje njihove: ‘Blagoslovio te Gospod, prebivalište pravednosti, goro sveta!’ 24 Jer u njoj će se opet nastaniti Juda zajedno sa svim svojim gradovima, ratari i oni koji idu za stadima. 25 Jer ja ću napojiti dušu premorenu i okrijepiti svaku dušu tugujuću.« 26 Uto se probudih i pogledah, i sladak mi bijaše sanak moj. 27 »Evo, dolaze dani«, riječ je Gospodnja, »kad ću dom Izraelov i dom Judin zasijati sjemenom čovječjim i sjemenom životinjskim. 28 I dogodit će se, kao što sam stražio nad njima da ih iščupam i satrem i razorim i uništim i unesrećim, tako ću nad njima stražiti da ih sagradim i zasadim«, riječ je Gospodnja. 29 »U one dane neće se više govoriti: ‘Oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima zubi trnu.’ 30 Nego će svatko umrijeti zbog svoga bezakonja; svaki čovjek koji bude jeo kiselo grožđe, njemu će zubi trnuti.« 31 »Evo, dolaze dani«, riječ je Gospodnja, »kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez. 32 Ne poput saveza što sam ga sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, savez moj što ga oni prekršiše premda im ja bijah muž«, riječ je Gospodnja. 33 »Jer ovo je savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim nakon onih dana«, riječ je Gospodnja: »Zakon ću svoj staviti u njihovu nutrinu i upisati ga u srce njihovo. I ja ću njima biti Bog, a oni će biti puk moj. 34 I nitko više neće učiti bližnjega svojega, i nitko brata svojega govoreći: ‘Spoznajte Gospoda!’ Ta svi će me oni poznavati, od najmanjeg među njima pa do najvećeg od njih«, riječ je Gospodnja, »jer ću oprostiti njihovo bezakonje i grijeha se njihova neću više spomenuti.« 35 Ovako veli Gospod, koji daje sunce za svjetlost danju i odredbe mjesecu i zvijezdama da svijetle noću, koji uzburkava more da mu valovi huče — Gospod Nad Vojskama njemu je ime: 36 »Ako se te odredbe uklone preda mnom«, riječ je Gospodnja, »onda će i potomstvo Izraelovo zauvijek prestati biti narod preda mnom.« 37 Ovako veli Gospod: »Ako se nebesa gore mogu izmjeriti i istražiti dolje temelji zemaljski, onda ću i ja odbaciti sve potomstvo Izraelovo zbog svega onoga što su počinili«, riječ je Gospodnja. 38 »Evo, dolaze dani«, riječ je Gospodnja, »kad će se sagraditi grad za Gospoda, od Hananelova tornja do Ugaonih dveri. 39 Još će i dalje otići mjeračko uže, prȁvo do brda Gareba, a onda okrenuti prema Goatu. 40 I sva dolina trupla i pepela, i sva polja do potoka Kidrona, sve do ugla Konjskih dveri na istoku, bit će sveti za Gospoda. Grad više neće biti iščupan ni srušen dovijeka.«