Jeremija 32

29. 02. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 32”.

1 Riječ koja Jeremiji dođe od Gospoda desete godine Cidkije, kralja Judina, to jest osamnaeste godine Nabukodonosorove. 2 Tada je naime vojska kralja babilonskoga opkolila Jeruzalem, a prorok Jeremija bijaše zatvoren u dvorištu tamnice koja se nalazila u dvoru kralja Judina, 3 gdje ga je zatvorio Cidkija, kralj Judin, govoreći: »Zašto ti prorokuješ govoreći: ‘Ovako veli Gospod: Gle, ja ću predati ovaj grad u ruke kralja babilonskoga, i on će ga osvojiti; 4 a Cidkija, kralj Judin, neće umaći iz ruke Kaldejaca, nego će zacijelo biti predan u ruke kralja babilonskoga, i ustima u usta s njim će govoriti i gledati ga oči u oči. 5 On će pak Cidkiju odvesti u Babilon i ondje će ostati dok ga ne pohodim’, riječ je Gospodnja. ‘Ako se budete borili protiv Kaldejaca, nećete uspjeti.’« 6 Nato Jeremija reče: »Dođe mi riječ Gospodnja govoreći: 7 Gle, k tebi ide Hanamel, sin tvoga strica Šaluma, govoreći: ‘Kupi za se ono moje polje što je u Anatotu, jer ti imaš pravo prvokupa pri kupnji.’ 8 I dođe k meni u tamničko dvorište Hanamel, sin mojega strica, po riječi Gospodnjoj, i reče mi: ‘De kupi ono moje polje što je u Anatotu, koji je u zemlji Benjaminovoj, jer tvoje je nasljedno pravo i tvoje je pravo prvokupa. Kupi ga za se.’ Tako sam spoznao da je to bila riječ Gospodnja. 9 Kupih dakle to polje koje bijaše u Anatotu od Hanamela, sina strica svojega, i odmjerih srebro za nj — sedamnaest šekela srebra. 10 I napisah ugovor i zapečatih ga, te pozvah svjedoke i odmjerih mu srebro na tezulji. 11 Potom uzeh kupovni ugovor, onaj zapečaćeni prema propisu i običajima, i onaj otvoreni, 12 pa kupovni ugovor dadoh Baruhu, sinu Nerije, sina Mahsejina, na oči Hanamela, sina mog strica, i na oči svjedoka koji su potpisali kupovni ugovor, pred svim Židovima koji su sjedili u tamničkom dvorištu. 13 Tada njima naoči zapovjedih Baruhu govoreći: 14 ‘Ovako veli Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov: Uzmi ove ugovore — i ovaj zapečaćeni kupovni ugovor i ovaj otvoreni ugovor — i stavi ih u zemljanu posudu da ostanu za mnoge dane.’ 15 Jer ovako veli Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov: ‘Još će se u ovoj zemlji kupovati kuće i polja i vinogradi.’ 16 I pošto kupovni ugovor predadoh Baruhu, sinu Nerijinu, pomolih se Gospodu govoreći: 17 ‘Ah, Gospodine Gospode! Eto, ti si stvorio nebo i zemlju snagom svojom velikom i mišicom svojom ispruženom. Ništa tebi nije preteško. 18 Tisućama iskazuješ milosrđe, a bezakonje otaca vraćaš u njedra njihove djece poslije njih — Bog velik i moćan, Gospod Nad Vojskama njemu je ime; 19 velik u naumima i silan u djelima, jer oči su tvoje otvorene nad svim putima sinova ljudskih, da dadneš svakomu prema njegovim putima i prema plodu djela njegovih, 20 ti koji si činio znake i čudesa u zemlji egipatskoj, sve do dana današnjega, i u Izraelu i među drugim ljudima, i stekao sebi ime kao što je danas. 21 A svoj puk Izrael izveo si iz zemlje egipatske znacima i čudesima, i rukom jakom i mišicom ispruženom, i strahotama velikim. 22 I dao si im ovu zemlju za koju si se zakleo ocima njihovim da ćeš im je dati, zemlju kojom teče med i mlijeko. 23 I oni uđoše i zaposjedoše je; ali nisu slušali glasa tvojega niti su hodili po Zakonu tvojemu. Nisu činili ništa od svega onoga što si im zapovjedio činiti, zato si i dao da ih snađe sve ovo zlo. 24 Evo nasipā! Dođoše do grada da ga zauzmu, i grad se predade u ruke Kaldejaca koji navališe na nj, zbog mača i gladi i kuge. I što si govorio, zbilo se; eno, i sam vidiš. 25 A ti mi reče, Gospodine Gospode: ‘Kupi sebi novcem polje i pozovi svjedoke’ — a grad je već predan u ruke Kaldejcima.« 26 Tada Jeremiji dođe riječ Gospodnja govoreći: 27 »Gle, ja sam Gospod, Bog svakoga tijela. Je li za me išta preteško?«28 Zato ovako veli Gospod: »Ja, evo, predajem ovaj grad u ruke Kaldejaca i u ruke Nabukodonosora, kralja babilonskoga, koji će ga zauzeti. 29 I Kaldejci, koji navališe na ovaj grad, ući će i zapaliti oganj u ovome gradu i spaliti ga, zajedno s kućama na čijim su krovovima palili kȃd Baalu i lijevali ljevanice drugim bogovima da bi me razjarili. 30 Jer su sinovi Izraelovi i sinovi Judini meni naoči činili samo zlo od mladosti svoje. Ta sinovi Izraelovi samo su me gnjevili djelima ruku svojih«, riječ je Gospodnja. 31 »Jer ovaj grad bijaše mi uzrok gnjeva mojega i srdžbe moje od dana kad su ga sagradili pa do dana današnjega; zato ću ga ukloniti ispred lica svojega, 32 zbog svega zla sinova Izraelovih i sinova Judinih što ga počiniše gnjeveći me — oni, njihovi kraljevi, njihovi knezovi, njihovi svećenici i proroci njihovi, te ljudi iz Jude i stanovnici Jeruzalema. 33 I okretahu mi leđa, a ne lice svoje, premda sam ih učio zarana ustajući i poučavajući ih, ali oni nisu slušali da bi primili pouku. 34 Nego postaviše gnusobe svoje u Dom koji se mojim zove imenom, da ga oskvrnu. 35 I sagradiše uzvišice Baalu, što su u dolini Ben-Hinom, da svoje sinove i kćeri svoje provedu kroz oganj Moleku, što im ja nisam zapovjedio niti mi je na um palo da bi činili takvu gnusobu, da Judu navode na grijeh.« 36 Ali zato sad ovako veli Gospod, Bog Izraelov, za ovaj grad za koji vi velite da će biti predan u ruke kralja babilonskoga mačem i glađu i kugom: 37 »Evo, ja ću ih skupiti iz svih zemalja kamo sam ih prognao u gnjevu svojemu i u jarosti svojoj i u velikoj srdžbi, i vratit ću ih na ovo mjesto i dati im da se nastane na sigurnom. 38 I oni će meni biti puk, a ja ću njima biti Bog. 39 I dat ću im jedno srce i jedan put, da bi me se bojali u sve dane za dobro svoje i sinova svojih poslije sebe. 40 I sklopit ću s njima savez vječan, da se neću odvratiti od njih, nego ću im činiti dobro; i strah svoj usadit ću im u srce da ne bi odstupili od mene. 41 I radovat ću se nad njima čineći im dobro, i čvrsto ih zasaditi u ovoj zemlji svim srcem svojim i svom dušom svojom.« 42 Jer ovako veli Gospod: »Kao što sam na ovaj puk doveo sve ovo veliko zlo, tako ću ja na njih dovesti i sve ono dobro što sam ga njima sȃm obrekao. 43 I kupovat će se polja u ovoj zemlji za koju vi velite: ‘To je pustara, bez čovjeka i živinčeta, predana u ruke Kaldejcima.’ 44 Kupovat će polja za novac, i pisat će se i pečatiti ugovori, i pozivat će se svjedoci u zemlji Benjaminovoj i u okolici Jeruzalema i u gradovima Judinim i u gradovima gorja i u gradovima nizine i u gradovima juga, jer ću vratiti sužnje njihove«, riječ je Gospodnja.