Jeremija 33

1. 03. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 33”.

1 I dođe riječ Gospodnja Jeremiji po drugi put, dok je on još bio zatvoren u tamničkom dvorištu, govoreći: 2 »Ovako veli Gospod koji stvori zemlju, Gospod koji je sazda da bi je utemeljio — Gospod je ime njegovo: 3 ‘Zazovi me, i ja ću ti se odazvati, i objavit ću ti velike i nedokučive stvari koje nisi znao.’« 4 Jer ovako veli Gospod, Bog Izraelov, za kuće ovoga grada i za kuće kraljeva Judinih koje su porušene zbog nasipā i mača: 5 »Došli su da bi se borili s Kaldejcima, a napunili su ih truplima ljudi koje sam pobio u gnjevu svojemu i u jarosti svojoj, i to sve one zbog čije sam zloće sakrio lice svoje od ovoga grada. 6 Evo, ja ću mu donijeti zdravlje i ozdravljenje, i iscijelit ću ih i pokazati im obilje mira i istine. 7 I vratit ću sužnje Judine i sužnje Izraelove, i izgradit ću ih da budu kao nekoć. 8 I očistit ću ih od svega bezakonja njihova kojim protiv mene sagriješiše, i oprostit ću im sva bezakonja njihova kojima protiv mene sagriješiše i kojima se od mene odmetnuše. 9 I ime Jeruzalemovo bit će mi na radost, hvalu i slavu pred svim narodima zemaljskim koji će čuti za sve dobro što ću im ga ja učiniti; i strepit će i drhtati zbog svega dobra i zbog svega mira što ću ga ja njemu podariti.« 10 Ovako veli Gospod: »Na ovome mjestu za koje vi velite: ‘To je pustoš, bez čovjeka i bez živinčeta’, u gradovima Judinim i po opustjelim ulicama jeruzalemskim, bez čovjeka i bez stanovnika i bez živinčeta, opet će se čuti 11 glas radosti i glas veselja, glas ženika i glas nevjeste, glas onih koji će govoriti: ‘Hvalite Gospoda Nad Vojskama, jer dobar je Gospod, jer milosrđe njegovo traje dovijeka!’, glas onih koji će prinijeti zahvalnicu u Domu Gospodnjemu. Jer ja ću vratiti sužnje ove zemlje, da bude kao nekoć«, veli Gospod. 12 Ovako veli Gospod Nad Vojskama: »Na ovome mjestu koje je opustošeno, bez čovjeka i bez živinčeta, i u svim gradovima njegovim, opet će biti boravište pastirā koji odmaraju stada. 13 U gradovima gorja, u gradovima nizine i u gradovima juga, te u zemlji Benjaminovoj i u okolici Jeruzalema i u gradovima Judinim, opet će prolaziti stada ispod ruku onoga koji će ih brojiti«, veli Gospod. 14 »Evo, dolaze dani«, riječ je Gospodnja, »kad ću ispuniti ovu dobru riječ što sam je obrekao domu Izraelovu i domu Judinu. 15 U one dane i u vrijeme ono učinit ću da Davidu nikne Izdanak pravedni; on će činiti pravicu i pravdu na zemlji. 16 U one dane spasit će se Juda i Jeruzalem će živjeti spokojno. A ovo je ime koje će mu nadjenuti: „Gospod, naša pravednost”.«17 Jer ovako veli Gospod: »Neće Davidu nestati čovjeka koji bi sjedio na prijestolju doma Izraelova. 18 Ni levitskim svećenicima neće nestati čovjeka preda mnom koji bi prinosio paljenice i spaljivao prinosnice i pripravljao žrtve svednevice.« 19 I dođe Jeremiji riječ Gospodnja govoreći: 20 »Ovako veli Gospod: ‘Ako raskinete savez moj s danom i savez moj s noći, tako da ne bude ni dana ni noći u njihovo vrijeme, 21 raskinut će se i savez moj s Davidom, slugom mojim, te neće imati sina koji bi kraljevao na prijestolju njegovu, i s levitskim svećenicima, služnicima mojim. 22 Kao što se vojska nebeska ne može prebrojiti, ni izmjeriti pijesak morski, tako ću umnožiti potomstvo Davida, sluge svojega, i levita koji mi služe.’« 23 I dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći: 24 »Nisi li opazio što je taj puk kazao govoreći: ‘Dva su roda što ih Gospod izabra, pa i njih odbaci’? Tako prezreše puk moj kao da pred njima više i nisu narod.« 25 Ovako veli Gospod: »Da savez moj nije s danom i noći, i da ne postavih odredbe nebu i zemlji,26 tada bih odbacio i potomstvo Jakovljevo i potomstvo Davida, sluge svojega, ne uzevši nikoga od potomstva njegova za vladara nad potomstvom Abrahamovim, Izakovim i Jakovljevim. Jer ja ću vratiti sužnje njihove i smilovat ću se njima.«