Jeremija 35

3. 03. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 35”.

1 Riječ koja Jeremiji dođe od Gospoda u dane Jojakima, sina Jošijina, kralja Judina, govoreći: 2 »Idi u dom Rekabovaca i govori s njima, pa ih dovedi u Dom Gospodnji u jednu od soba i podaj im vina da piju.« 3 Tada uzeh Jaazaniju, sina Jeremije, sina Habacinijina, te braću njegovu i sve sinove njegove i sav dom Rekabovaca, 4 i dovedoh ih u Dom Gospodnji, u sobu sinova Hanana, sina Jigdalije, čovjeka Božjega, koja bijaše pokraj kneževske sobe, što je iznad sobe Maaseje, sina Šalumova, čuvara praga. 5 Zatim stavih pred sinove doma Rekabovaca vrčeve pune vina i čaše, pa im rekoh: »Pijte vina!« 6 Ali oni rekoše: »Nećemo piti vina, jer nam Jonadab, sin Rekabov, otac naš, zapovjedi govoreći: ‘Nemojte piti vina, ni vi ni sinovi vaši, dovijeka. 7 I nemojte graditi kuće ni sijati sjemena ni saditi vinograda ni posjedovati išta od toga, nego u šatorima proboravite sve dane svoje da biste proživjeli mnoge dane na zemlji u kojoj ste vi pridošlice.’ 8 I mi poslušasmo glas Jonadaba, sina Rekabova, oca našega, u svemu što nam je zapovjedio, da ne pijemo vina svega vijeka svojega, ni mi ni žene naše ni sinovi naši ni kćeri naše, 9 i da ne gradimo kuća da u njima stanujemo, niti da posjedujemo vinograda i polja i sjemena. 10 Nego stanujemo u šatorima i slušamo i vršimo sve kako nam je zapovjedio naš otac Jonadab. 11 Ali dogodilo se, kad je Nabukodonosor, kralj babilonski, krenuo na ovu zemlju, da rekosmo: ‘Hajde da pođemo u Jeruzalem ispred vojske kaldejske i ispred vojske sirijske.’ Tako se nastanismo u Jeruzalemu.« 12 Tada Jeremiji dođe riječ Gospodnja govoreći: 13 »Ovako veli Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov: Idi i reci ljudima iz Jude i stanovnicima Jeruzalema: ‘Zar nećete primiti pouku slušajući riječi moje?’«, riječ je Gospodnja. 14 »Izvršuju se riječi Jonadaba, sina Rekabova, što ih je zapovjedio sinovima svojim, da ne piju vina; i do današnjega dana nisu ga pili, jer onislušaju zapovijed oca svojega. A ja sam vama govorio, zarana ustajući i govoreći, ali me niste poslušali. 15 I slao sam vam sve svoje sluge proroke, zarana ih dižući i šaljući ih, govoreći: ‘Odvratite se sad svaki od zloga puta svojega i popravite djela svoja i ne idite za drugim bogovima da biste im služili, pa ćete ostati u zemlji što sam je dao vama i ocima vašim.’ Ali vi ne prikloniste uha svojega i ne poslušaste me. 16 Jest, sinovi Jonadaba, sina Rekabova, izvršiše zapovijed oca svojega koju im on zapovjedi, ali mene ovaj puk ne sluša.« 17 Zato ovako veli Gospod, Bog Nad Vojskama, Bog Izraelov: »Ja ću, evo, svaliti na Judu i na sve stanovnike Jeruzalema sve zlo što sam ga protiv njih prorekao; jer sam im govorio, a oni ne poslušaše, i zvao sam ih, ali se ne odazvaše.« 18 I reče Jeremija domu Rekabovaca: »Ovako veli Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov: ‘Budući da ste poslušali zapovijed Jonadaba, oca svojega, i održali sve njegove zapovijedi i izvršili sve kako vam je zapovjedio, 19 stoga ovako veli Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov: Jonadabu, sinu Rekabovu, neće ponestati čovjeka koji bi preda mnom stajao u sve dane.’«