Jeremija 37

5. 03. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 37”.

1 Potom se namjesto Konije, sina Jojakimova, zakralji kralj Cidkija, sin Jošijin, kojega Nabukodonosor, kralj babilonski, postavi za kralja u zemlji Judinoj. 2 Ali ni on ni sluge njegove ni puk zemaljski ne slušahu riječi što ih je Gospod govorio preko proroka Jeremije. 3 I posla kralj Cidkija Jehukala, sina Šelemjina, i Sefaniju, sina Maasejina, svećenika, k proroku Jeremiji govoreći: »De, pomoli se za nas Gospodu, Bogu našemu.« 4 Jeremija je tada ulazio i izlazio među puk jer ga još ne bijahu bacili u tamnicu. 5 Uto faraonova vojska izađe iz Egipta; a kad Kaldejci koji opsjedahu Jeruzalem čuše vijest o njima, prekinuše opsadu Jeruzalema. 6 Tada dođe riječ Gospodnja proroku Jeremiji govoreći: 7 »Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: ‘Ovako recite kralju Judinu koji vas posla k meni da me pitate: Gle, vojska faraonova koja vam izađe u pomoć, vratit će se u svoju zemlju, u Egipat. 8 A Kaldejci će se vratiti i navaliti na ovaj grad, i osvojit će ga i ognjem ga spaliti.’« 9 Ovako veli Gospod: »Ne zavaravajte duše svoje govoreći: ‘Kaldejci će sigurno otići od nas’ — jer neće otići. 10 Jer da i potučete svu vojsku kaldejsku koja se bori s vama pa među njima ostanu samo ranjeni ljudi, oni bi ustali svaki iz šatora svojega i ognjem spalili ovaj grad.« 11 I dogodi se, kad kaldejska vojska prekinu opsadu Jeruzalema zbog vojske faraonove, 12 da i Jeremija izađe iz Jeruzalema da ode u zemlju Benjaminovu kako bi ondje uzeo svoj dio među pukom. 13 Ali kad on dođe na Benjaminove dveri, ondje bijaše zapovjednik straže, a ime mu Irija, sin Šelemje, sina Hananijina; i uhvati on proroka Jeremiju govoreći: »Ti hoćeš prebjeći Kaldejcima!« 14 A Jeremija reče: »To je laž! Neću ja prebjeći Kaldejcima.« Ali on ga nije slušao. Stoga Irija uhvati Jeremiju i odvede ga knezovima. 15 A knezovi se rasrdiše na Jeremiju pa ga istukoše i strpaše ga u zatvor, u kući pisara Jonatana, jer od nje bijahu načinili tamnicu. 16 Pa kad Jeremija dospije u tamnicu i u ćeliju, ostade Jeremija ondje mnogo dana. 17 Tada kralj Cidkija posla po njega i dovede ga. I kralj ga potajno zapita u svojoj kući i reče: »Ima li riječi od Gospoda?« A Jeremija reče: »Ima.« I reče: »Bit ćeš predan u ruke kralja babilonskoga.« 18 Onda Jeremija reče kralju Cidkiji: »Što li sam zgriješio tebi i tvojim slugama i ovomu puku da me baciste u tamnicu? 19 Gdje li su vaši proroci koji vam prorokovahu govoreći: ‘Kralj babilonski neće poći na vas i na ovu zemlju’? 20 Ali sad, poslušaj me, molim te, gospodaru moj, kralju! Molim te, neka molba moja dospije preda te! Ta nemoj me vraćati u kuću pisara Jonatana, da ne umrem ondje.« 21 Tada kralj Cidkija zapovjedi da Jeremiju smjeste u tamničko dvorište i da mu svaki dan dadnu po hljeb kruha iz pekarske ulice, dok svega kruha u gradu nije ponestalo. Tako je Jeremija ostao u tamničkom dvorištu.