Jeremija 39

7. 03. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 39”.

1 Devete godine Cidkije, kralja Judina, desetoga mjeseca, Nabukodonosor, kralj babilonski, krenu sa svom svojom vojskom na Jeruzalem i opsjede ga. 2 Jedanaeste godine Cidkijine, četvrtoga mjeseca, devetoga dana u mjesecu, grad bijaše probijen. 3 I uđoše svi knezovi kralja babilonskoga i sjedoše kod Srednjih dveri: Nergal-Sarecer, Samgar-Nebu, Sar-Sekim — Rab-Saris, Nergal-Sarecer — Rab-Mag te svi ostali knezovi kralja babilonskoga. 4 I dogodi se, kad ih vidje Cidkija, kralj Judin, i svi ratnici, da pobjegoše i izađoše noću iz grada put kraljeva vrta, kroz dveri između dvaju zidova; i odoše prema ravnici. 5 No kaldejska vojska krene u potjeru za njima i sustigne Cidkiju u ravnima Jerihona. I kad ga uhvatiše, dovedoše ga u Riblu, u zemlju hamatsku, Nabukodonosoru, kralju babilonskom, koji mu izreče presudu. 6 I kralj babilonski u Ribli pokla sinove Cidkijine njemu naoči. Pokla kralj babilonski i sve velikaše Judine. 7 A Cidkiji iskopa oči i sveza ga mjedenim okovima da ga odvede u Babilon. 8 Tada Kaldejci ognjem spališe kraljev dvor i kuće puka, i porušiše zidine jeruzalemske. 9 A ostatak puka koji je ostao u gradu i prebjege koji su prebjegli k njemu, te ostatak puka koji je ostao, Nebuzaradan, zapovjednik straže, odvede u sužanjstvo u Babilon. 10 Ali od siromašnoga puka, koji ništa nije imao, Nebuzaradan, zapovjednik straže, neke ostavi u zemlji Judinoj i razda im u one dane vinograde i polja. 11 A za Jeremiju Nabukodonosor, kralj babilonski, zapovjedi preko Nebuzaradana, zapovjednika straže, govoreći: 12»Uzmi ga i neka tvoje oči bdiju nad njim; i ne čini mu nikakva zla nego postupi s njim tako kako ti on bude kazao.«13 I poslaše Nebuzaradan, zapovjednik straže, te Nebušazban — Rab-Saris i Nergal-Sarecer — Rab-Mag i svi službenici kralja babilonskoga, 14 poslaše dakle ljude da dovedu Jeremiju iz tamničkog dvorišta i povjeriše ga Gedaliji, sinu Ahikama, sina Šafanova, da ga odvede kući. Tako on osta među pukom. 15 A dok je bio zatvoren u tamničkom dvorištu, dođe Jeremiji riječ Gospodnja, govoreći: 16 »Idi i reci Ebed-Meleku Etiopljaninu govoreći: Ovako veli Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov: ‘Ja ću, evo, ispuniti svoje riječi protiv ovoga grada — na zlo, a ne na dobro — i one će se ostvariti pred tobom u onaj dan. 17 Ali tebe ću izbaviti u taj dan’, riječ je Gospodnja, ‘te nećeš biti predan u ruke ljudi od kojih ti strahuješ. 18 Jer ja ću te svakako spasiti te nećeš pasti od mača, nego će ti život tvoj biti kao plijen, jer si se u me pouzdao’, riječ je Gospodnja.«