Jeremija 40

8. 03. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 40”.

1 Riječ koja Jeremiji dođe od Gospoda nakon što ga Nebuzaradan, zapovjednik straže, bijaše pustio iz Rame izdvojivši ga, svezana u lance, između svih sužanja Jeruzalema i Jude koje su vodili u sužanjstvo u Babilon. 2 Zapovjednik straže dakle izdvoji Jeremiju i reče mu: »Gospod, Bog tvoj, prorekao je ovo zlo na ovome mjestu. 3 Gospod ga je i svalio i učinio kako je obrekao, jer ste sagriješili protiv Gospoda i niste poslušali glasa njegova. Zato vas je ovo i snašlo. 4 Ali tebe sad, evo, oslobađam danas lanaca što su ti na ruci. Ako je dobro u tvojim očima da pođeš sa mnom u Babilon, pođi; i oko će moje bdjeti nad tobom. Ako pak je zlo u tvojim očima sa mnom ići u Babilon, ostani. Gledaj, sva je zemlja pred tobom; kamo je očima tvojim dobro i prȁvo da pođeš, pođi.« 5 A budući da se on još nije vratio, Nebuzaradan reče: »Vrati se onda Gedaliji, sinu Ahikama, sina Šafanova, kojega je kralj babilonski postavio za upravitelja nad Judinim gradovima, i ostani s njim među pukom ili pođi kamo god je očima tvojim prȁvo da pođeš.« Zatim mu zapovjednik straže dade obrok i dar te ga otpusti. 6 Tada Jeremija ode Gedaliji, sinu Ahikamovu, u Micpu i osta s njim među pukom koji je još ostao u zemlji. 7 A svi zapovjednici vojski koji bijahu u polju, oni i njihovi ljudi, dočuše da je kralj babilonski postavio Gedaliju, sina Ahikamova, za upravitelja nad zemljom i da je njemu povjerio muževe i žene i nejačad i neke od najsiromašnijih u zemlji koji ne bijahu odvedeni u sužanjstvo u Babilon. 8 Stoga dođoše u Micpu Gedaliji: i Jišmael, sin Netanijin, i Johanan i Jonatan, sin Kareahov, i Seraja, sin Tanhumetov, i sinovi Efaja Netofaćanina i Jezanija, sin Maakatovca — oni i njihovi ljudi. 9 A Gedalija, sin Ahikama, sina Šafanova, zakle se njima i njihovim ljudima govoreći: »Ne bojte se služiti Kaldejcima; ostanite u zemlji i služite kralju babilonskom, i bit će vam dobro. 10 A ja, ja ću, evo, ostati u Micpi da stojim za vas pred Kaldejcima koji dolaze k nama. Vi pak skupite vina i ljetnih plodova i ulja, i metnite u svoje posude i ostanite u svojim gradovima što ih zauzeste.« 11 A i svi Židovi koji bijahu u Moabu i među sinovima Amonovim i u Edomu i koji bijahu po svim zemljama čuli su da je kralj babilonski ostavio Judi ostatak i da je postavio nad njim Gedaliju, sina Ahikama, sina Šafanova. 12 Onda se svi Židovi vratiše iz svih mjesta kamo bijahu razagnani i dođoše u zemlju Judinu Gedaliji u Micpu, te skupiše veoma mnogo vina i ljetnih plodova. 13 A Johanan, sin Kareahov, i svi zapovjednici vojski koji bijahu u polju dođoše Gedaliji u Micpu 14 pa mu rekoše: »Znaš li zapravo da je Baalis, kralj sinova Amonovih, poslao Jišmaela, sina Netanijina, da ti oduzme život?« Ali Gedalija, sin Ahikamov, nije im vjerovao. 15 Tada Johanan, sin Kareahov, potajno reče Gedaliji u Micpi govoreći: »Molim te, pusti me da odem i ubijem Jišmaela, sina Netanijina, da nitko ne zna. Zašto da ti oduzme život pa da se rasprše svi Židovi koji se skupiše oko tebe te propadne ostatak Judin?« 16 Ali Gedalija, sin Ahikamov, reče Johananu, sinu Kareahovu: »Nemoj to činiti, jer laž je to što ti govoriš o Jišmaelu.«