Jeremija 41

9. 03. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 41”.

1 I dogodi se da sedmoga mjeseca Jišmael, sin Netanije, sina Elišamina, od kraljevskoga roda i od kraljevih službenika, s desetoricom ljudi uza se, dođe Gedaliji, sinu Ahikamovu, u Micpu. I tamo su, u Micpi, zajedno jeli kruha. 2 Kadli ustade Jišmael, sin Netanijin, s desetoricom ljudi koji bijahu uza nj, i mačem udari Gedaliju, sina Ahikama, sina Šafanova, i usmrti onoga koga kralj babilonski bijaše postavio za upravitelja nad zemljom. 3 I sve Židove koji bijahu s njim, s Gedalijom, u Micpi, i Kaldejce koji se nađoše ondje, ratnike, pobi Jišmael. 4 I dogodi se, drugoga dana pošto ubi Gedaliju, dok još nitko nije znao, 5 da dođoše ljudi iz Šekema, iz Šila i iz Samarije — osamdesetorica ljudi — obrijanih brada i razderanih haljina i s urezima, i noseći u svojim rukama prinosnice i tamjan za Dom Gospodnji. 6 A Jišmael, sin Netanijin, izađe im iz Micpe u susret svejednako idući i plačući; i dogodi se, kad ih sustiže, da im reče: »Dođite Gedaliji, sinu Ahikamovu.« 7 I dogodi se, kad stigoše usred grada, da ih Jišmael, sin Netanijin, pokla — on i ljudi koji bijahu s njim — i baci u nakapnicu. 8 No među njima se našlo desetero ljudi koji rekoše Jišmaelu: »Nemoj nas ubiti, jer imamo u polju zalihe pšenice i ječma i ulja i meda.« Tada on odusta i ne pobi ih zajedno s braćom njihovom. 9 A nakapnica u koju je Jišmael pobacao sva trupla onih ljudi što ih je pobio zbog Gedalije bijaše ona ista što ju je kralj Asa načinio zbog Baše, kralja Izraelova. Nju je Jišmael, sin Netanijin, napunio poklanima. 10 Tada Jišmael zarobi sav ostatak puka koji bijaše u Micpi, kraljeve kćeri i sav puk koji je preostao u Micpi, koje je Nebuzaradan, zapovjednik straže, povjerio Gedaliji, sinu Ahikamovu. I zarobi ih Jišmael, sin Netanijin, i zaputi se da prijeđe k sinovima Amonovim. 11 Ali Johanan, sin Kareahov, i svi zapovjednici vojski koji bijahu s njim čuše za sve zlo što ga je počinio Jišmael, sin Netanijin. 12 Stoga uzeše sve ljude te odoše zavojštiti protiv Jišmaela, sina Netanijina. I nađoše ga uz veliku vodu što je bila u Gibeonu. 13 I dogodi se da se sav onaj puk koji bijaše s Jišmaelom, kad ugleda Johanana, sina Kareahova, i sve zapovjednike vojski koji bijahu s njim, obradova. 14 Tada se sav puk što ga je Jišmael odveo iz Micpe okrenu i vrati, i ode k Johananu, sinu Kareahovu. 15 A Jišmael, sin Netanijin, s osmoricom ljudi pobježe od Johanana i ode k sinovima Amonovim. 16 Tada Johanan, sin Kareahov, i svi zapovjednici vojski koji bijahu s njim uzeše iz Micpe sav preostali puk koji su povratili od Jišmaela, sina Netanijina, nakon što on ubi Gedaliju, sina Ahikamova: muževe ratnike i žene i djecu i uškopljenike, koje dovede iz Gibeona. 17 I pošto krenuše, zastadoše u Kimhamovu svratištu, koje je kraj Betlehema, da bi, nastavivši, stigli u Egipat, 18 zbog Kaldejaca, jer ih se bojahu, budući da je Jišmael, sin Netanijin, ubio Gedaliju, sina Ahikamova, kojega je kralj babilonski postavio za upravitelja nad zemljom.