Jeremija 43

11. 03. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 43”.

1 I dogodi se, kad Jeremija presta govoriti puku sve riječi Gospoda, Boga njihova, sve one riječi zbog kojih ga je Gospod, Bog njihov, poslao k njima, 2 da rekoše Azarja, sin Hošajin, i Johanan, sin Kareahov, i svi oni oholi ljudi, govoreći Jeremiji: »Ti govoriš laž! Nije te Gospod, Bog naš, poslao da kažeš: ‘Ne idite u Egipat da se ondje nastanite’, 3 nego te Baruh, sin Nerijin, nahuškao protiv nas da nas preda u ruke Kaldejcima, kako bi nas pobili i odveli u sužanjstvo u Babilon.« 4 Tako Johanan, sin Kareahov, i svi zapovjednici vojski i sav puk ne poslušaše glasa Gospodnjega da ostanu u zemlji Judinoj. 5 Nego Johanan, sin Kareahov, i svi zapovjednici vojski uzeše sav ostatak Judin koji se bijaše vratio iz svih naroda — kamo bijaše prognan — da bi se nastanio u zemlji Judinoj, 6 muževe i žene i djecu i kraljeve kćeri i svu čeljad koju Nebuzaradan, zapovjednik straže, bijaše ostavio s Gedalijom, sinom Ahikama, sina Šafanova, pa i proroka Jeremiju i Baruha, sina Nerijina. 7 Tako odoše u zemlju egipatsku, jer nisu slušali glasa Gospodnjega; i dođoše do Tahpanhesa. 8 I u Tahpanhesu dođe Jeremiji riječ Gospodnja, govoreći: 9 »Uzmi velikoga kamenja u ruku svoju i sakrij ga, ljudima iz Jude naoči, u glinu u peć za opeke što je na ulazu u faraonov dvor u Tahpanhesu. 10 I reci im: Ovako veli Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov: ‘Evo, ja ću poslati i dovesti slugu svojega Nabukodonosora, kralja babilonskoga, i prijestolje njegovo postaviti nad ovo kamenje što sam ga sakrio; i on će nad njim razapeti nebnicu svoju. 11 I kad dođe, udarit će na zemlju egipatsku: tko je za smrt, u smrt; i tko je za sužanjstvo, u sužanjstvo; i tko je za mač, pod mač. 12 I zapalit ću oganj u domovima bogova egipatskih. A njih će on sažeći i odvesti ih u sužanjstvo. I zaogrnut će se zemljom egipatskom kao što se pastir zaogrne odjećom svojom, pa s mirom otići odande. 13 Skršit će i stupove Bet-Šemeša, koji je u zemlji egipatskoj, i ognjem spaliti domove bogova egipatskih.’«