Jeremija 47

15. 03. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 47”.

1 Riječ Gospodnja koja dođe proroku Jeremiji o Filistejcima prije nego faraon udari na Gazu. 2 Ovako veli Gospod:»Gle, dižu se vode sa sjevera i nastaje preplavljujuća bujica. I ona će preplaviti zemlju i puninu njezinu, grad i one koji u njemu stanuju. Ljudi će tada vikati, i jaukat će svi žitelji zemaljski. 3 Zbog zvuka topota kopita njegovih snažnih konja, štropota njegovih kola i tutnjave kotača njegovih, očevi se ne okreću za djecom u klonuću ruku svojih, 4 zbog dana što dođe da sve Filistejce uništi, da Tiru i Sidonu zatre svakog preostalog pomagača. Jer Gospod će uništiti Filistejce, ostatak otočja kaftorskoga. 5 Plješivost dolazi na Gazu, Aškelon je razoren; ostatče doline njihove, dokle ćeš se parati? 6 Jao, maču Gospodnji, dokad se ne kaniš primiriti? Vrati se u svoje korice, počini i smiri se! 7 Kako da se primiri kad mu Gospod zapovjedi? Na Aškelon i na obalu morsku — tamo ga odredi.«