Jeremija 50

18. 03. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 50”.

1 Riječ što je Gospod izgovori protiv Babilona i protiv sve zemlje kaldejske preko proroka Jeremije. 2 »Objavite među narodima i razglasite i podignite stijeg; razglasite, nemojte zatajiti; recite: ‘Osvojen je Babilon, posramljen je Bel, razbijen je Merodak; posramljeni su idoli njegovi, razbijeni njegovi kumiri.’ 3 Jer sa sjevera se na nj podiže narod koji će mu zemlju prometnuti u pustoš te u njoj nitko neće živjeti; i ljudi i životinje pobjeći će i otići. 4 U one dane i u vrijeme ono«, riječ je Gospodnja, »doći će sinovi Izraelovi, oni i sinovi Judini zajedno, svejednako idući i plačući, i tražit će Gospoda, Boga svojega. 5 Pitat će za put na Sion, onamo će lice svoje upravljati: ‘Dođite da se pridružimo Gospodu savezom vječnim koji se neće zaboraviti!’ 6 Moj je puk stado izgubljeno, zavedoše ih pastiri njihovi. Okrenuše ih ka gorama; iđahu s gore na brdo, zaboraviše svoje počivalište. 7 Svi koji bi ih nalazili, proždirahu ih. A protivnici njihovi rekoše: ‘Nismo mi krivi, jer oni zgriješiše Gospodu, prebivalištu pravednosti, i Gospodu, nadi svojih otaca.’ 8 Maknite se isred Babilona i izađite iz zemlje kaldejske; i budite kao jarci pred stadom. 9 Jer ja ću, evo, podići i dovesti na Babilon zbor velikih naroda iz zemlje sjeverne, i oni će se svrstati protiv njega; odande će biti osvojen. Strijele će im biti ko u vična junaka, neće se vratiti prazne. 10 Tako će Kaldeja postati plijenom. Svi koji je oplijene, nasitit će se«, riječ je Gospodnja. 11 »Budući da ste se radovali, budući da ste likovali, vi pljačkaši moje baštine, budući da ste se uzobijestili kao junica na travi i njištali kao pastusi, 12 vaša će se mati teško osramotiti, postidjet će se roditeljica vaša. Evo, posljednja među narodima postat će pustinja, pustolina i pustara. 13 Zbog srdžbe Gospodnje neće biti nastanjena, nego će sva opustjeti. Tko god prođe mimo Babilona, zgrozit će se i zazviždati nad svim njegovim ranama. 14 Svrstajte se protiv Babilona, sve uokolo. Svi vi što zapinjete lȗk, strijeljajte na nj, ne štedite strijela; ta Gospodu je zgriješio. 15 Vičite na nj unaokolo! Digao je ruku svoju, stupovi mu padaju, zidovi mu se ruše; jer to je osveta Gospodnja. Osvetite mu se! Kako je on drugima činio, učinite i vi njemu. 16 Istrijebite iz Babilona onoga koji sije i onoga koji rukuje srpom u vrijeme žetve. Pred mačem nasilnikovim neka se svatko okrene puku svojemu, pa neka svatko bježi u svoju zemlju. 17 Izrael je kao ovce razagnane, lavovi ga rastjeraše. Prvi ga proždrije kralj asirski, a ovaj posljednji — Nabukodonosor, kralj babilonski — kosti mu polomi.« 18 Zato ovako veli Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov: »Gle, ja ću kazniti kralja babilonskoga i njegovu zemlju, kao što sam kaznio kralja asirskoga. 19 I vratit ću Izraela u prebivalište njegovo, da pase po Karmelu i Bašanu; i na Efraimovu gorju i Gileadu nasitit će mu se duša. 20 U one dane i u vrijeme ono«, riječ je Gospodnja, »tražit će se bezakonje Izraelovo, ali ga neće biti, i grijesi Judini, ali se neće naći; jer ja ću oprostiti onima koje sačuvah. 21 Na zemlju merataimsku! Navali na nju i na žitelje Pekoda; razori i zatri iza njih«, riječ je Gospodnja, »i učini sve kako ti zapovjedih. 22 Zvuk bitke u zemlji i propasti velike. 23 Kako li je skršen i razbijen malj cijele zemlje! Kako li Babilon posta strahota među narodima! 24 Zamku ti postavih, Babilone, pa si se ti i uhvatio a da nisi ni znao. Nađen si, a i uhvaćen, jer si se zavadio s Gospodom. 25 Gospod otvori svoju oružnicu i izvuče oružje gnjeva svojega; jer to je posao za Gospodina, Gospoda Nad Vojskama, u zemlji kaldejskoj. 26 Pođite na nj s krajnjih granica, otvorite mu žitnice; nabacajte ga kao gomilu i zatrite ga, neka ništa ne ostane od njega. 27 Pokoljite svu junad njegovu, neka siđu na klanje. Jao njima! Jer dođe dan njihov, vrijeme kazne njihove. 28 Glas onih koji pobjegoše i umakoše iz zemlje babilonske da objave na Sionu osvetu Gospoda, Boga našega, osvetu hrama njegova. 29 Sazovite strijelce protiv Babilona, sve koji zapinju lukove; utaborite se protiv njega sve uokolo, neka nitko iz njega ne utekne. Platite mu po njegovim djelima; u svemu kako je on vama činio, učinite i vi njemu, jer se drznuo protiv Gospoda, protiv Sveca Izraelova. 30 Zato će mladići njegovi padati po njegovim ulicama, a svi ratnici njegovi u onaj će dan biti utišani«, riječ je Gospodnja. 31 »Evo me na te, obijesnice«, riječ je Gospodina, Gospoda Nad Vojskama, »jer je došao tvoj dan, vrijeme kad ću te kazniti. 32 I obijesnik će posrnuti i pasti, i nitko ga podići neće. I zapalit ću oganj u gradovima njegovim, i on će proždrijeti sve oko njega.« 33 Ovako veli Gospod Nad Vojskama: »Potlačeni su sinovi Izraelovi, zajedno sa sinovima Judinim; a svi oni koji ih zasužnjiše, drže ih, ne žele ih pustiti. 34 Jak je Otkupitelj njihov, ime mu je Gospod Nad Vojskama. On će zacijelo obraniti parnicu njihovu, da zemlji dadne počinka i protrese žitelje Babilona. 35 »Mač na Kaldejce«, riječ je Gospodnja, »i na žitelje Babilona i na knezove njegove i na mudrace njegove. 36 Mač na lašce, pa nek polude! Mač na junake njegove, pa nek se smetu!37 Mač na njegove konje i na kola njegova i na sav miješani svijet koji je usred njega, pa nek postanu ko žene! Mač na njihove riznice, pa nek ih opljačkaju! 38 Suša na njegove vode, pa neka presahnu! Jer to je zemlja kumirā, zaludiše ih strahote njihove. 39 Zato će se zvijeri pustinjske s hijenama nastaniti ondje, i nojevi će se nastaniti u njemu. I nikada više neće biti nastanjen, i u njemu se živjet’ neće od koljena do koljena. 40 Kao što Bog razori Sodomu i Gomoru i susjede njihove,« riječ je Gospodnja, »tako ondje nitko neće stanovati i sin čovječji u njemu neće boraviti. 41 Evo, dolazi puk sa sjevera; i narod veliki i kraljevi mnogi dižu se s krajeva zemlje. 42 Hvataju se lȗka i sulice, okrutni su oni i nemilosrdni; glas njihov kao more huči. I jašu na konjima, svrstani kao ljudi za boj, protiv tebe, kćeri babilonska. 43 Kralj babilonski ču vijest o njima; i ruke mu klonuše, tjeskoba ga obuze, bolovi kao rodilju. 44 Gle, kao lav iz naplavka Jordana poći će na boravište jakog, ali ću ga učas iz te zemlje otjerati; i tko je izabranik da ga nad njom postavim? Jer tko je kao ja i tko će meni određivati? I tko je taj pastir koji će stati preda me?« 45 Zato čujte naum Gospodnji što ga je smislio protiv Babilona, i namisli njegove što ih je namislio protiv zemlje kaldejske: doista, i najmanje iz stada on će odvući; doista, opustošit će zbog njih boravište njihovo.46 Na glas: ‘Zauzet je Babilon!’, zatrest će se zemlja i čut će se vika među narodima.