Jeremija 52

20. 03. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 52”.

1 Cidkija je bio u dobi od dvadeset i jedne godine kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu jedanaest godina. Materi njegovoj ime pak bijaše Hamutala; bila je kći Jeremije iz Libne. 2 I on je činio što je zlo u očima Gospodnjim,sve kako je činio Jojakim. 3 Jer zbog gnjeva Gospodnjega dogodilo se to Jeruzalemu i Judi dok ih naposljetku ne odbaci ispred lica svojega. I Cidkija se pobuni protiv kralja babilonskoga. 4 I dogodi se — devete godine njegova kraljevanja, u desetome mjesecu, desetoga dana u mjesecu — da Nabukodonosor, kralj babilonski, pođe na Jeruzalem — on i sva vojska njegova. I utabori se pod njim, pa oko njega sve uokolo sagradi prsobrane. 5 I grad osta pod opsadom do jedanaeste godine kralja Cidkije. 6 A u četvrtome mjesecu, devetoga dana u mjesecu, u gradu zavlada takva glad da puk zemaljski nije imao kruha. 7 I grad bȋ provaljen te svi ratnici pobjegoše i izađoše noću iz grada put dveri između dvaju zidova koji bijahu uz kraljev vrt, premda su Kaldejci još uvijek bili oko grada; i odoše prema ravni. 8 No kaldejska vojska krene u potjeru za kraljem i sustigne Cidkiju u ravnima Jerihona. Tada se sva njegova vojska razbježa od njega. 9 I oni uhvatiše kralja i dovedoše ga kralju babilonskomu u Riblu, u zemlji hamatskoj, i on mu izreče presudu. 10 I kralj babilonski pokla sinove Cidkijine njemu naoči, a pokla u Ribli i sve knezove Judine. 11 Cidkiji pak iskopa oči; i sveže ga kralj babilonski mjedenim okovima pa ga odvede u Babilon i baci ga u tamnicu, gdje je ostao sve do dana svoje smrti. 12 A u petome mjesecu, desetoga dana u mjesecu (bila je to devetnaesta godina kraljevanja Nabukodonosora, kralja babilonskog), u Jeruzalem uđe Nebuzaradan, zapovjednik straže, koji je stajao pred kraljem babilonskim. 13 I zapali on Dom Gospodnji i kraljev dvor i sve kuće u Jeruzalemu; i sve velikaške kuće on ognjem spali. 14 A sva kaldejska vojska koja bijaše pod zapovjednikom straže poruši sve zidine oko Jeruzalema. 15 Tada Nebuzaradan, zapovjednik straže, odvede u sužanjstvo neke od najsiromašnijih u puku te ostatak puka koji bijaše ostao u gradu i prebjege koji su prebjegli kralju babilonskom i ostalu svjetinu. 16 Ali neke od najsiromašnijih u zemlji Nebuzaradan, zapovjednik straže, ostavi kao vinogradare i ratare. 17 A mjedene stupove koji bijahu u Domu Gospodnjemu i podnožja i mjedeno more što je bilo u Domu Gospodnjemu Kaldejci polomiše, a svu mjed od njih odniješe u Babilon. 18 Uzeše i lonce i lopatice i noževe i kotliće i žlice i sve mjedene posude koje su svećenici rabili u službi. 19 Zapovjednik straže uze i zdjele i kadionike i kotliće i lonce i svijećnjake i žlice i kaleže, sve što bijaše od čistoga zlata ili od čistoga srebra; 20 dva stupa, jedno more i dvanaest mjedenih volova koji bijahu pod njim, te podnožja što ih je kralj Salomon načinio za Dom Gospodnji — mjedi od svih tih posuda bilo je bez mjere. 21 A što se tiče stupova, visina jednoga stupa bila je osamnaest lakata, a obuhvatilo bi ga uže od dvanaest lakata; debljina mu je pak bila četiri prsta i bio je šupalj. 22 A glavica na njemu bila je od mjedi; visina jedne glavice bila je pak pet lakata. A na glavici, sve uokolo, bio je oplet i mogranji, sve od mjedi. Takav je bio i drugi stup, s mogranjima. 23 Sa strane je pak bilo devedeset i šest mogranja; u svemu, bilo je u tom opletu sve uokolo stotinu mogranja. 24 I zapovjednik straže odvede svećeničkoga poglavara Seraju i drugosvećenika Sefaniju i tri čuvara praga. 25 Iz grada je odveo i jednoga dvoranina koji je bio nadglednik nad ratnicima i sedmoricu ljudi koji su stajali u kraljevoj nazočnosti, koji su se našli u gradu, te pisara zapovjednika vojske koji je novačio puk u zemlji i šezdesetoricu ljudi iz puka zemaljskoga koji su se našli usred grada. 26 Tako ih Nebuzaradan, zapovjednik straže, uze i odvede ih babilonskom kralju u Riblu. 27 I babilonski ih kralj udari i pogubi ih u Ribli, u zemlji hamatskoj. Tako je Juda bio prognan iz svoje zemlje. 28 Ovo je puk što ga je Nabukodonosor odveo u sužanjstvo: sedme godine tri tisuće dvadeset i trojicu Židova; 29 osamnaeste godine Nabukodonosorove odvede iz Jeruzalema u sužanjstvo osam stotina trideset i dvije duše; 30 dvadeset i treće godine Nabukodonosorove Nebuzaradan, zapovjednik straže, odvede Židovima u sužanjstvo sedam stotina četrdeset i pet duša. U svemu: četiri tisuće šest stotina duša. 31 I dogodi se — trideset i sedme godine sužanjstva Jojakina, kralja Judina, dvanaestoga mjeseca, dvadeset i petoga dana u mjesecu — dababilonski kralj Evil-Merodak prve godine svojega kraljevanja podigne glavu Jojakina, kralja Judina, i izvadi ga iz tamnice. 32 I prijazno je s njime razgovarao i prijestolje mu postavio ponad prijestolja kraljeva koji bijahu s njim u Babilonu. 33 I promijenio mu je tamničke haljine te je vazda jeo kruh pred njim u sve dane života svojega. 34 A za njegovo uzdržavanje (bilo je to trajno uzdržavanje) davao mu se od babilonskog kralja obrok za svaki dan u sve dane njegova života, sve do dana smrti njegove.