Jeremija, Božji vjesnik

21. 07. 2014.

“Dobro je u miru čekati spasenje Jahvino!” (Tužaljke 3,26)

Među onima koji su se nadali da će obnova pod Jošijom dovesti do trajnog duhovnog preporoda bio je i Jeremija, kojega je Bog u mladosti, u trinaestoj godini Jošijina kraljevanja, pozvao u proročku službu. …
U mladom Jeremiji Bog je vidio čovjeka koji će opravdati sveto povjerenje i koji će ostati uz pravdu bez obzira na snagu protivnika. … ““Ne govori: Dijete sam!”“ naredio je Gospodin svome izabranom vjesniku. ““Idi k onima kojima te šaljem i reci sve ono što ću ti narediti. Ne boj ih se: jer ja sam s tobom da te izbavim.”“ (Jeremija 7,8)
Jeremija je trebao stajati pred narodom četrdeset godina kao svjedok za istinu i pravdu. U vrijeme neusporedivog otpada trebao je životom i karakterom poslužiti kao uzor služenja jedinom pravom Bogu. Tijekom strašnih opsada Jeruzalema trebao je služiti kao Gospodnji vjesnik. (Izraelski proroci i kraljevi, str. 258,259)
Po naravi bojažljiv i speman na povlačenje, Jeremija je čeznuo za mirom i spokojstvom života u samoći, kad više neće morati gledati upornu nepopravljivost svoga dragog naroda. Njegovo se srce kidalo od brige zbog posljedica koje će donijeti grijeh. …
Iskustva kroz koja je prolazio u danima svoje mladosti i u kasnijim godinama službe, naučila su ga da ““put čovjeka nije u njegovoj vlasti, da čovjek koji hodi ne može upravljati korake svoje”“! Naučio je moliti: ““Kazni me, Jahve, ali po pravici, ne u gnjevu, da nas ne zatreš.”“ (Jeremija 10,23.24)
Kad je bio pozvan da ispije čašu nevolja i boli, kad je bio u kušnji da u svome jadu kaže: ““Dotrajao je život moj i nada koja mi od Jahve dolazi,”“ prisjećao se Božjih blagoslova koje je dobivao i pobjedonosno uzvikivao: ““Dobrota Jahvina nije nestala, milosrđe njegovo nije presušilo. Jahve je dio moj, veli mi duša, i zato se u nj pouzdajem.”“ (Tužaljke 3,22.23) (Isto, str. 265,266)