Job 11

5. 04. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Job 11”.

 

1 Cofar Naamac tad progovori i reče: 2 »Zar da se na mnoštvo riječi ne odgovori? Hoće li se čovjek jezičav još i opravdati? 3 Zar će tvoje ispraznosti ušutkati ljude? I kad se podruguješ, zar te nitko prekoriti neće? 4 Ta rekao si: ‘Nauk je moj čist i nedužan sam u tvojim očima.’ 5 Ali kad bi Bog progovorio i usne svoje otvorio na te, 6 pa ti pokazao tajne mudrosti! Jer umnost je dvostruka. Zato znaj da Bog od tebe traži manje no što tvoje bezakonje zaslužuje. 7 Možeš li dokučiti dubine Božje? Možeš li dokučiti savršenstvo Svemogućega? 8 Od neba je više — što ćeš učiniti? Od Šeola dublje — što možeš doznati? 9 Mjerom je svojom od zemlje duže i od mora šire. 10 Pa ako prođe i zatvori i skupi na sud, tko će ga spriječiti? 11 Jer on poznaje ispraznost ljudsku i vidi opačinu a da i ne gleda. 12 Jer šupljoglav čovjek postat će razborit kad se mlado divljeg magarca rodi kao čovjek. 13 Ako ti pripraviš srce svoje i ruke svoje raširiš prema njemu, 14 ako je bezakonje u ruci tvojoj, udalji ga, i neka nepravda ne prebiva u tvojim šatorima. 15 Jer tada ćeš lice svoje bez mane podignuti, i čvrst ćeš biti i nećeš se bojati. 16 Ti ćeš naime na muku zaboraviti, sjećat ćeš je se kao vode što proteče. 17 I vijek tvoj sjat će jasnije no podne, tama će kao jutro postati. 18 Tada ćeš biti siguran, jer ima nade; i kopat ćeš, i počinuti na sigurnom. 19 I ležat ćeš, i nitko te plašiti neće; i mnogi će tražiti naklonost tvoju. 20 A opakima će oči sahnuti, i za njih neće biti utočišta; jer ispustiti dušu — bit će jedina im nada.«