Job 19

13. 04. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Job 19”.

 

1 Tada Job odgovori i reče: 2 »Dokle ćete mučiti mi dušu i riječima me satirati? 3 Deset ste me već puta pogrdili; nije li vas stid što me zlostavljate? 4 Pa ako sam uistinu zastranio, moja zabluda na meni ostaje. 5 Ako ste me uistinu nadvisili i sramotu mi moju dokazali, 6 onda znajte da me Bog pritisnuo i mrežom me svojom obavio. 7 Evo, vičem: ‘Nasilje!’ — ali nema odgovora, vapijem — ali pravde nema. 8 Zagradio mi je put da ne mogu proći i staze moje zavio u tamu. 9 Slavu moju s mene je skinuo, i s glave moje strgnuo je krunu. 10 Satire me odasvud te nestajem, i nadu je moju kao drvo iščupao. 11 I gnjev je svoj raspalio na me, i ubraja me u svoje neprijatelje. 12Njegove čete dođoše zajedno i nasuše si put k meni pa se utaboriše oko šatora mojega. 13 Braću je moju od mene udaljio, a poznanici se moji posve od mene otuđili. 14 Rođaci me se moji odrekoše, a znanci me moji zaboraviše. 15 Oni koji borave u mojemu domu i sluškinje moje drže me za tuđinca, stranac sam u njihovim očima. 16 Zovnem slugu svojega, ali on ne odgovara; ustima ga svojim zaklinjem za milost. 17 Dah je moj mrzak ženi mojoj i gadim se sinovima vlastite utrobe. 18 I djeca me preziru; kad ustanem, protiv mene govore. 19 Svi moji bliski prijatelji gnušaju se mene, a oni koje ljubim protiv mene se okreću. 20 Kosti moje za moju se kožu i za tijelo moje prilijepiše, i osta samo koža oko mojih zubi. 21 Smilujte mi se, smilujte mi se, vi, prijatelji moji, jer me ruka Božja dotakla. 22 Zašto me kao Bog progonite? Niste li se mojega nasitili mesa? 23 O, kad bi se sad riječi moje zapisale! O, kad bi se u knjigu ubilježile! 24 Kad bi se pisaljkom željeznom i olovom u stijenu zauvijek uklesale! 25 Ali ja znam: moj otkupitelj živi, i on će na svršetku stajati nad prahom. 26 I nakon što se ova moja koža raščini, iz tijela ću svojega tad gledati Boga. 27 Njega ću sâm za sebe gledati i moje će ga oči vidjeti, a ne tuđe,makar bubrezi moji sahnu u meni. 28 Kad kažete: ‘Kako ćemo ga goniti?’ — budući da se korijen stvari nalazi u meni, 29 vi se mača bojte; jer srdžba povlači kaznu mačem, kako biste spoznali da ima suda.«