Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Job 22

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Job 22”.

 

1 Tada Elifaz Temanac odgovori i reče: 2 Može li čovjek biti Bogu koristan? Jer tko je mudar, samom sebi koristi. 3Ima li za Svemogućega kakve ugode što si ti pravedan? Ili mu je dobit što putove svoje držiš neporočnima? 4 Zar te on to kori zbog straha za tebe? Hoće li s tobom ući u parnicu? 5 Nije li zloća tvoja velika? I bezakonja tvoja, nisu li bez kraja? 6 Jer si od brata nizašto uzimao zalog, i s golih si svlačio haljine. 7 Nisi vodom napojio umornoga i gladnomu si uskratio kruha. 8 Ali čovjeku silnu — njemu zemlja pripada, i uglednik prebiva u njoj. 9 Udovice si otpravljao prazne, a sirote mišica skršenih. 10 Zato su zamke oko tebe i muči te strah iznenadni 11 il’ tama pa ne vidiš; i mnoge su prekrile te vode. 12 Nije li Bog na visini nebeskoj? Ta pogledaj svrh zvijezda, kako su visoke! 13 Ati kažeš: ‘Što Bog zna? Može li kroz tminu suditi? 14 Oblaci mu zaklanjaju pogled pa ne vidi; i hoda on krugom nebeskim.’ 15 Kaniš li se držati prastaroga puta kojim su kročili ljudi opaki, 16 koji su istrijebljeni prije vremena, atemelj im bujica odnijela? 17 Bogu su rekli: ‘Odstupi od nas!’ I što im može učiniti Svemogući? 18 A on im je kuće napunio dobrima. Zato je savjet opakih daleko od mene. 19 Pravednici vide i raduju se, i nedužni se njima podsmjehuju: 20 ‘Doista, zatrti su naši protivnici, a što od njih osta oganj proždrije.’ 21 Sprijatelji se sad s njim i izmiri se; tako će dobro k tebi doći. 22 Prihvati sad zakon iz usta njegovih, i njegove riječi složi u srce svoje. 23 Ako se vratiš Svemogućemu, bit ćeš obnovljen; udaljit ćeš bezakonje iz šatora svojega 24 i odložiti zlato u prašinu i ofirsko blago među potočne kamenove. 25 I Svemogući će biti tvoje zlato i najfinije tvoje srebro. 26 Jer tvoja će radost tad biti u Svemogućem i lice ćeš svoje podizati k Bogu. 27 Molit ćeš mu se, i uslišat će te; i ispunit ćeš zavjete svoje. 28 I naum koji poduzmeš, ostvarit će ti se; i zasjat će svjetlost na tvojim putima. 29 Kad te budu ponizili pa kažeš: ‘Doći će uzvišenje’, tada će spasiti oči ponižene. 30 Izbavit će i onoga koji nije nedužan, i bit će izbavljen čistoćom ruku tvojih.«