Job 33

27. 04. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Job 33”.

 

1 »I doista, čuj sad, Jobe, moju besjedu i poslušaj sve moje riječi. 2 Evo, otvaram sad usta svoja, jezik moj pod nepcem mi progovara. 3 Riječi mi naviru iz čestita srca i usne mi jasno izriču spoznaju. 4 Duh Božji mene je stvorio i dah Svemogućeg dao mi je život. 5 Ako uzmogneš, uzvrati mi; riječi svoje poredaj preda mnom i postavi se. 6 Evo, ja sam pred Bogom kao usta tvoja, i sâm sam od gline načinjen. 7 Gle, strah od mene ne mora te plašiti, i moja ruka neće te pritisnuti. 8 Doista, na moje si uši rekao, ta čuo sam glas tvojih riječi: 9 ‘Ja sam čist, bez prijestupka; nedužan ja sam i bezakonja na meni nema. 10 Evo, protiv mene izlike nalazi, drži me za svog neprijatelja. 11 Noge mi je u klade stavio, pazi na sve moje staze.’ 12 Eto, u tome nisi pravedan. Odgovorit ću ti, jer Bog je veći od čovjeka. 13 Zašto se s njime prepireš? Ta ne odgovara on čovjeku za svaku svoju riječ. 14 Jer Bog govori jednom, i dvaput, ali čovjek ne opaža. 15 U snu, u noćnom viđenju, kad dubok san na ljude padne dok spavaju na postelji, 16 tada on ljudima otvori uši i pouku im zapečati, 17 da bi odvratio čovjeka od djela njegova i zaklonio čovjeka od oholosti; 18 da bi dušu njegovu sačuvao od jame i život mu od prolaska mača. 19 Čovjek bude kažnjen i mukom na svojoj postelji i snažnim bolom u mnogim svojim kostima, 20 te se životu njegovu ogadi i kruh, a duši njegovoj omiljena hrana. 21 Tijelo mu propadne naočigled, a kosti što se prije nisu vidjele sada mu strše. 22 I duša njegova približi se jami, a život njegov sijačima smrti. 23 Ako za nj bude glasnika, posrednika, jednog od tisuću, da pokaže čovjeku čestitost njegovu, 24 tad će mu se smilovati i reći će: ‘Izbavi ga da ne siđe u jamu; ja sam našao otkupninu.’ 25 Njegovo tijelo bit će krjepkije nego u djeteta, vratit će se u dane svoje mladosti. 26 Molit će se Bogu, i on će mu biti naklon; i s radošću će gledati lice njegovo jer je vratio čovjeku pravednost njegovu. 27 Pogledat će ljude i reći će: ‘Griješio sam i pravo izvrtao, ali mi to ne uskoristi.’ 28 On će izbaviti dušu njegovu da ne ode u jamu, i život njegov vidjet će svjetlost. 29 Gle, sve ovo učinit će Bog čovjeku dvaput, triput, 30 kako bi dušu njegovu odvratio od jame, da bi on bio obasjan svjetlošću života. 31 Posluhni, Jobe, poslušaj me; šuti, da ja mogu govoriti. 32 Ako imaš što reći, uzvrati mi; govori, jer rad bih te opravdao. 33 Ako nemaš, ti mene poslušaj; šuti, i poučit ću te mudrosti.«