Job 38

2. 05. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Job 38”.

 

1 Tada Gospod odgovori Jobu iz vihora i reče: 2 »Tko je taj koji riječima nerazumnim zamračuje savjet? 3 Opaši sad bokove svoje kao čovjek; jer ja ću tebe pitati, a ti me pouči. 4 Gdje si bio kad zemlju utemeljih? Kazuj, ako razbora imaš! 5 Tko je odredio mjere njezine? Znaš li? Ili tko je nad njom uže razapeo? 6 O što su pričvršćena podnožja njezina? Ili tko joj je postavljao ugaoni kamen, 7 dok su zajedno klicale zvijezde jutarnje i uzvikivali svi sinovi Božji? 8 Tko li je zatvorio more vratima kad je, prodirući, izašlo iz utrobe; 9 kad oblak postavih da mu bude haljina, a tminu kao pelene njegove? 10 I odredih mu granice njegove, i postavih vrata i prijevornice. 11 I rekoh: ‘Dovde možeš dolaziti, ali dalje ne smiješ; i tu će se zaustavljati tvoji vali ponositi.’ 12 Za svojega vijeka jesi li zapovjedio jutru, pokazao zori mjesto njezino, 13 da bi uhvatila zemlju za krajeve i otresla iz nje zlotvornike? 14 Zemlja se preobličuje kao glina pod pečatom i sve pristaje kao haljina. 15 A opakima se njihovo svjetlo oduzima i lomi se mišica uzdignuta. 16 Jesi li došao do izvora morskih ili hodio po dubinama bezdana? 17 Jesu li ti se otkrile dveri smrti ili si dveri sjene smrtne vidio? 18 Jesi li dokučio širinu zemlje? Kazuj, ako sve to znaš. 19 Gdje je put na kojem svjetlost boravi? I tama, gdje je mjesto njezino; 20 da je odvedeš na njezinu među i da razabereš staze k domu njezinu? 21 Ti to znaš, jer si se tada rodio i velik je broj dana tvojih! 22 Jesi li ulazio u spremišta snijega ili si spremišta tuče vidio, 23 što ih pričuvah za vrijeme nevolje, za dane boja i rata? 24 Kojim se putem razdijeli svjetlost il’ rasprši istočnjak po zemlji? 25 Tko je rascijepio jarak za povodanj ili put za munju gromovnu, 26 da bi podaždio na zemlju gdje nema nikoga, na pustinju u kojoj nema ljudi; 27 da bi natopio pustoš i pustaru, i učinio da sjeme trave nikne? 28 Ima li kiša oca? Ili tko je rodio kapi rose? 29 Iz čije utrobe izlazi led? I slána nebeska, tko je nju rodio? 30 Vode se skrivaju i postaju kao kamen, i led se hvata površja bezdana. 31 Možeš li vezati lance Vlašićima ili razdriješiti užad Koscima? 32 Možeš li u pravo vrijeme izvesti sazviježđe ili voditi Medvjeda s njegovim sinovima? 33 Poznaješ li nebeske zakone? Možeš li njihovu vlast postaviti na zemlji? 34 Možeš li glas svoj podići do oblaka pa da te obilje vode prekrije? 35 Možeš li poslati munje da idu, pa da ti reknu: ‘Evo nas’? 36 Tko je stavio mudrost u nutrinu? Tko li je srcu dao razbora? 37 Tko će mudrošću prebrojiti oblake? I tko će izliti mijehove nebeske 38 kad se prašina skruti u grumenje i kad se grude slijepe? 39 Možeš li lavu uloviti plijen ili utažiti glad lavićima 40 kad se šćućure u svojim brlozima i vrebaju iz skrovišta da koga zaskoče? 41 Tko gavranu hranu njegovu pribavlja kad mladi njegovi Bogu cijuču lutajuć’ bez hrane?