Job 40

4. 05. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Job 40”.

 

1 I progovori Gospod Jobu i reče: 2 »Zar će se kuditelj prepirati sa Svemogućim? Onaj koji Boga prekorava neka odgovori na to.« 3 Tada Job odgovori Gospodu i reče: 4 »Gle, ja sam neznatan, što da ti odgovorim? Svoju ću ruku staviti na usta svoja. 5 Jednom prozborih, ali odgovarat’ neću; i dvaput, ali neću nastaviti.« 6 Nato Gospod Jobu odgovori iz vihora i reče: 7 »Opaši sad bokove svoje kao čovjek; ja ću tebe pitati, a ti me pouči. 8 Zar ćeš i sud moj poništiti? Hoćeš li mene okriviti da bi sebe opravdao? 9 Ta imaš li mišicu kao Bog? Možeš li zagrmjeti glasom poput njegova? 10 Okiti se sada slavom i dostojanstvom, i zaodjeni sjajem i krasotom. 11 Prospi bijes gnjeva svojega; i pogledaj svakog oholnika, i ponizi ga. 12 Pogledaj svakog oholnika, i obori ga; i satri opake na njihovu mjestu. 13 Zatrpaj ih sve zajedno u prašinu, poveži im lica na skrovitu mjestu. 14 Tada ću i ja tebi odati hvalu što te desnica tvoja spasila. 15 Pogledaj sada Behemota, što sam ga stvorio s tobom: jede travu kao govedo. 16 Pogledaj sada: njegova je snaga u bedrima njegovim, a čilost njegova u mišićju utrobe njegove. 17 Rep svoj zanjiše ko cedar, stegna su mu isprepletena tetivama. 18 Mjedene cijevi kosti su njegove, zglobovi mu kao poluge željezne. 19 On je prvijenac putova Božjih; samo onaj koji ga je stvorio može primaknuti svoj mač. 20 Jer planine mu donose hranu, i sve zvijeri poljske igraju se ondje. 21 On leži pod lotosima, u zaklonu od trske i močvari. 22 Sjenom svojom lotosi ga zaklanjaju, okružuju ga vrbe potočne. 23 Gle, rijeka nabuja, ali on ne žuri; siguran je, premda mu Jordan prodire u usta. 24 Tko će njega na njegove oči uhvatiti, tko će mu nozdrve stupicom probosti?