Joel 2

9. 06. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Joel 2”.

1 Zatrubite u trubu na Sionu i oglasite poklič na mojoj svetoj gori! Neka dršću svi žitelji zemlje; jer dolazi dan Gospodnji, jer blizu je taj dan. 2 Dan mraka i tame, dan oblaka i tmice. Kako se zora rasprostire po gorama, tako ide puk brojan i moćan, kakva ne bje otkako je vijeka niti će ga ikad više poslije njega biti za godina mnogih naraštaja. 3 Pred njim oganj proždire, za njim pak plamen spaljuje. Zemlja je pred njim ko edenski vrt, a za njim gola pustinja; i ništa mu ne umiče. 4 Njihov je izgled kao izgled konjā; kako jure konjanici, tako i oni. 5 Uz buku kao bojnih kola poskakuju po vrhovima planina, kao buka plamena ognjenog što proždire strnjiku, kao puk moćan, svrstan u bojni red. 6 Pred njima strepe puci, svako lice boju izgubi. 7 Jurišaju kao junaci, ko ratnici se na zidove penju; i svaki ide svojim putovima, i ne skreću sa svojih staza. 8 I ne tiskaju jedan drugog; svaki svojom cestom hodi. A kad padnu na mač, ne ozlijede se. 9 Nasrću na grad, jurišaju na zid, penju se na kuće, kao tat ulaze kroz prozore. 10 Pred njima se zemlja trese, nebesa se uzdrmaše; sunce i mjesec potamnješe, a zvijezde izgubiše svoj sjaj. 11 I Gospod ispusti svoj glas pred vojskom svojom, jer njegov tabor silno je velik; ta moćan je onaj koji izvršava njegovu riječ. Jer velik je dan Gospodnji i veoma strašan; tko li ga može podnijeti? 12 Al’ i sada — riječ je Gospodnja — vratite se k meni svim srcem svojim, i postom i plačom i jadikovkom. 13 I razderite svoja srca, a ne haljine svoje. Vratite se dakle Gospodu, Bogu svojemu, jer milostiv je on i milosrdan, spor na gnjev, a bogat milosrđem; ta on se ražali nad zlom. 14 Tko zna neće li se povratiti i ražaliti se, i iza sebe ostaviti blagoslov — prinosnicu i ljevanicu za Gospoda, Boga vašega? 15 Zatrubite u trubu na Sionu, posvetite post, sazovite zbor svečani; 16 skupite puk, posvetite zbor, saberite starce, skupite djecu, čak i dojenčad na grudima; neka ženik izađe iz ložnice svoje, a nevjesta iz svoje odaje. 17 Neka plaču svećenici, služnici Gospodnji, između trijema i žrtvenika, i nek reknu: »Poštedi, Gospode, puk svoj, i ne daj baštine svoje sramoti, da pogani vladaju nad njima. Zašto da kažu među pucima: ‘Gdje je Bog njihov?’« 18 Tada će Gospod revnovati za svoju zemlju i sažaliti se puku svojemu. 19 I Gospod će odgovoriti i reći svojemu puku: »Ja vam, evo, šaljem žita i vina i ulja da se njime nasitite; i neću vas više učiniti sramotom među narodima. 20 I udaljit ću od vas sjevernog neprijatelja, i potjerati ga u zemlju sušnu i opustjelu, s licem njegovim prema istočnome moru, a poleđinom njegovom prema moru zapadnome. I dizat će se njegov smrad, i dići će se zadah njegov; jer velike stvari učini.« 21 Ne boj se, zemljo! Raduj se i veseli se, jer velike stvari Gospod učini. 22 Ne bojte se, zvijeri poljske; jer pašnjaci pustinjski opet se zelene, jer stablo donosi plod svoj, smokva i loza rađaju u svojoj punoj snazi. 23 Radujte se dakle sinovi sionski, i veselite se u Gospodu, Bogu svojemu; jer on vam daje rani dažd u pravoj mjeri i izlijeva na vas kišu, ranu i kasnu, kao nekoć. 24 I gumna će biti puna žita, i kace će se prelijevati od vina i ulja. 25 I nadoknadit ću vam godine koje izjedoše skakavac i hrušt, gusjenica i šaška, moja velika vojska što je poslah među vas. 26 I jest ćete izobilno i nasititi se, i hvalit ćete ime Gospoda, Boga svojega, koji je s vama čudesno postupao. I puk moj neće se postidjeti dovijeka. 27 Tada ćete znati da sam ja posred Izraela i da sam ja, Gospod, Bog vaš, i drugoga nema. I puk moj neće se postidjeti dovijeka. 28 I dogodit će se poslije ovoga da ću izliti Duha svojega na svako tijelo; i prorokovat će sinovi vaši i kćeri vaše, vaši će starci sanjati sne, mladići vaši gledat će viđenja. 29 Štoviše, i na sluge i sluškinje u one ću dane izliti Duha svojega. 30 I izvest ću čudesa na nebu i na zemlji, krv i oganj i stupove dima. 31 Sunce će se prometnuti u tminu a mjesec u krv, prije nego dođe dan Gospodnji, velik i strašan. 32 I dogodit će se da će spašen biti svaki koji zazove ime Gospodnje; jer će na gori Sionu i u Jeruzalemu biti spasenje, kao što Gospod reče, i među ostatkom koji Gospod pozove.