Joel 3

10. 06. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Joel 3”.

1 Jer gle, u one dane i u vrijeme ono, kad vratim sužnje Judi i Jeruzalemu, 2 sabrat ću tada sve narode i povesti ih u Jošafatovu dolinu; i ondje ću se suditi s njima zbog puka mojega i baštine moje — Izraela — kojega rasuše među narode, a zemlju moju razdijeliše. 3 I za moj su puk bacali ždrijeb, i dječake davali za bludnice, a djevojke prodavali za vino da bi mogli piti. 4 A i vi, Tire i Sidone i svi krajevi filistejski, što ja imam s vama? Hoćete li mi vi uzvratiti naplatom? No ako vi meni budete naplatili, vašu ću naplatu hitro i žurno vratiti na vašu glavu; 5 jer ste uzeli moje srebro i moje zlato, i moje skupocjenosti odnijeli u svoje hramove. 6 I sinove Judine i sinove jeruzalemske prodavali ste sinovima grčkim, da biste ih udaljili od njihovih granica. 7 Gle, ja ću ih podići s mjesta gdje ih vi prodaste, i vratit ću vam vašu naplatu na vašu glavu. 8 I prodat ću vaše sinove i kćeri vaše u ruke sinova Judinih, a oni će ih prodati Sabejcima, narodu daleku — jer je Gospod govorio. 9 Razglasite ovo među narodima: Pripravite se za boj! Probudite junake! Nek pristupe, nek navale svi ratnici! 10 Prekujte svoje raonike u mačeve, i svoje kosire u koplja. Nek slabi rekne: »Ja sam jak!« 11 Pohitajte i dođite, svi narodi uokolo, i skupite se! Dovedi onamo, Gospode, svoje junake! 12 Neka se probude narodi i uzađu u Jošafatovu dolinu, jer ondje ću sjesti da sudim svim narodima uokolo. 13 Prihvatite se srpa, jer ljetina je zrela. Hajde, siđite; jer tijesak je pun, prelijevaju se kace — jer velika je zloća njihova. 14 Mnoštva, mnoštva u dolini odluke! Jer blizu je dan Gospodnji u dolini odluke. 15 Sunce i mjesec potamnješe, a zvijezde izgubiše svoj sjaj. 16 I Gospod riknu sa Siona, i glasom svojim zaori iz Jeruzalema; zatresoše se i nebo i zemlja. Ali je Gospod utočište puku svojemu i bedem sinovima Izraelovim. 17 Tada ćete spoznati da sam ja, Gospod, Bog vaš, što prebiva na Sionu, svetoj gori svojoj. I Jeruzalem će biti svet, i tuđinci više neće kroza nj prolaziti. 18 I dogodit će se u onaj dan da će gore kapati moštom i iz brjegova će mlijeko teći, i svim rijekama Judinim protjecat će voda; a iz Doma Gospodnjega šiknut će vrelo i natopiti dolinu šitimsku. 19 Egipat će biti pustoš, a Edom gola pustinja, zbog nasilja nad sinovima Judinim u čijoj zemlji krv nedužnu proliše. 20 A Juda će biti nastanjen dovijeka, i Jeruzalem od koljena do koljena. 21 Jer ja ću očistiti krv njihovu koju nisam očistio. I prebivat će Gospod na Sionu.