Jona 3

23. 06. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jona 3”.

1 I dođe riječ Gospodnja Joni drugi put govoreći: 2 »Ustani, idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj mu poruku koju ću ja tebi govoriti.« 3 I Jona ustade i ode u Ninivu, po riječi Gospodnjoj. A Niniva bijaše iznimno velik grad, tri dana hoda. 4 I poče Jona obilaziti gradom, jedan dan hoda; i povika i reče: »Još četrdeset dana, i Niniva će biti razorena.« 5 Nato ljudi iz Ninive povjerovaše Bogu; i proglasiše post i navukoše kostrijet, od najvećega pa do najmanjega među njima. 6 Riječ doprije i do kralja ninivskoga. On nato ustade s prijestolja svojega i skinu sa sebe svoj plašt; i pokri se kostrijeću pa sjede u pepeo. 7 Tada se ukazom kralja i njegovih velikaša izda proglas i objavi po Ninivi govoreći: »Ljudi i stoka, goveda i ovce neka ništa ne okuse; neka ne pasu niti vode piju. 8 Nego neka se iljudi i stoka pokriju kostrijeću i snažno prizivlju Boga, da bi se svatko odvratio od zloga puta svojega i od nasilja što mu je na rukama. 9 Tko zna neće li se Bog odvratiti i sažaliti, i odvratiti žestinu gnjeva svojega da ne izginemo?« 10 I Bog vidje djela njihova, da su se odvratili od zloga puta svojega; i sažali se Bog zbog nesreće što ju je obrekao da će im učiniti — i ne učini.