Još jedan važan zadatak Duha

13. 09. 2022.

“Imao bih vam još mnogo reći, ali sada ne možete nositi. A kada dođe on, Duh Istine, uvest će vas u svu istinu. On neće govoriti sam od sebe, već će govoriti što čuje i objavit će vam buduće. On će mene proslaviti, jer će uzeti od onog što je moje i to objaviti vama. Sve što god Otac ima pripada meni. Zato vam rekoh da će uzeti od onoga što je moje i da će to objaviti vama.” (Ivan 16,12-15)

Naš um je ograničen. Mi možemo spoznavati samo do određene mjere. I kada dosegnemo granice svojih sposobnosti, postajemo zbunjeni i izgubljeni. Tako je bilo s učenicima — dostigli su krajnju točku. Međutim, okolnosti su se promijenile. A s novim izazovima i novim prilikama javila se potreba za dodatnim znanjem kako bi se suočili s novim okruženjem i uspješno se snašli u njemu.

Zato je Isus rekao učenicima da im ima mnogo toga reći što ne mogu podnijeti u tom trenutku. Nešto od toga objasnit će im tijekom četrdeset dana koje je proveo s njima između svojeg uskrsnuća i uzašašća. Uskrsnuće je sve promijenilo u njihovom životu. Preobrazilo je njihov pogled i na mesijanstvo i na učeništvo. I Isus je iskoristio te dane poučavanja kako bi unaprijedio njihov položaj od učenika do apostola.

Međutim, život Crkve i povijest svijeta imaju promjenjivi tijek. Prema tome, Isus šalje Duha da nastavi upućivati Crkvu u svu istinu. Najznačajniji korak u tom vodstvu bilo je nadahnuće novozavjetnih knjiga koje u trajan oblik pretaču ne samo Isusov život i nauk, već i borbe i Duhom nadahnute spoznaje i iskustva prve Crkve.

Proročanstva iz Otkrivenja poseban su primjer onoga što je Isus još želio reći svojim sljedbenicima, ali je znao da za to nisu spremni tijekom Njegovog zemaljskog života. Radi se o Otkrivenju koje je dao Isus i koje govori o Njemu (posredovanjem Duha Svetoga). Ivan višeput ponavlja svojim čitateljima: “Tko ima uho, neka čuje što Duh poručuje crkvama!” (Otkrivenje 2,7)

Vodstvo Duha o tome kako primijeniti i shvatiti Kristov život i smrt nije prestalo sa smrću posljednjeg apostola. Pavao piše da će nadahnuto upućivanje Duha u svu istinu preko proročkog dara trajati dok Crkva ne dostigne potpunu zrelost (Efežanima 4,8-13). Tako će uloga Duha trajati dok god smo na Zemlji.

Najvažnija stvar koju upravo sada možemo učiniti jest da ponovno posvetimo svoje srce, um, uši i oči jasnom slušanju Isusove Riječi preko Duha Svetoga.

 

Preporučujemo: