Još o znakovima

9. 08. 2022.

“Ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu, svim narodima za svjedočanstvo, i tada će doći svršetak. … Jer će dolazak Sina Čovječjega biti sličan munji što sijevne na istoku i rasvijetli sve do zapada. … Tada će se ukazati na nebesima znak — Sin Čovječji; tada će proplakati sva plemena na zemlji i vidjet će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom.” (Matej 24,14-30)

Pozorno čitanje ulomka pokazuje da su najmanje tri znaka u 24. poglavlju Evanđelja po Mateju mnogo određenije povezani s Isusovim drugim dolaskom od stalnih potresa i ratova u redcima 5-8. Prvi se javlja u 14. retku i odnosi se na propovijedanje Radosne vijesti po cijelom svijetu. To je sigurno zvučalo kao nemogući izazov nekolicini Galilejaca koji su to prvi čuli. Međutim, kršćanska Crkva brzo se širila Rimskim Carstvom i dalje. Od nastanka suvremene misije prije dva stoljeća, kršćanstvo se najviše od svih vjera okrenulo misionarskom radu. Prodrlo je do svih krajeva Zemlje. Ipak, misijski zadatak još nije gotov. R. H. Mounce je u pravu kada tvrdi da “se Isusov drugi dolazak više neće odgađati tek kada Crkva završi svoju misiju evanđeoskog rada širom svijeta”.

Drugi konkretan znak svršetka javlja se u 27. retku, gdje se Kristov dolazak prikazuje kao munja vidljiva na čitavoj Zemlji. Taj znak, međutim, ne objavljuje da je svršetak blizu. Naprotiv, on ukazuje da se upravo zbiva.

Jedini događaj koji je zapravo nazvan znakom u Mateju 24 nalazimo u 30. i 31. retku — “znak — Sin Čovječji” koji se pojavljuje na Nebu. Ponovimo još jednom, on ne ukazuje na blizinu Isusovog dolaska jer će On tada dolaziti na oblacima “s velikom moći i slavom”, praćen “anđelima” i “s glasnom trubom”, uskrsnućem mrtvih i uznesenjem živih vjernika (vidi također 1. Solunjanima 4,16.17; 1. Korinćanima 15,51-54).

Prema 24. poglavlju Evanđelja po Mateju čini se da pravi znakovi ne upućuju na blizinu, već na Kristov stvarni dolazak. Manje određeni znakovi potiču vjernike da bdiju do tog dana.

Isusov povratak na nebeskim oblacima nada je svih naraštaja. Upravo taj događaj omogućava kršćanima svih vremena i mjesta da budu u potpunosti spašeni. Ne čudi što ga Pavao naziva “blaženo ispunjenje nade” (Titu 2,13).

 

Preporučujemo: