Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Jošua 1

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jošua 1”.

1 I dogodi se, poslije smrti Mojsija, sluge Gospodnjega, da Gospod reče Jošui, sinu Nunovu, služniku Mojsijevu, govoreći: 2 »Moj je sluga Mojsije umro; zato sad ustani, prijeđi preko toga Jordana, ti i sav taj puk, u zemlju koju ja dajem njima — sinovima Izraelovim. 3 Svako mjesto na koje zakorači stopalo noge tvoje vama sam dao, kao što obrekoh Mojsiju. 4 Od pustinje i ovoga Libanona pa do velike rijeke, rijeke Eufrata, sva zemlja hetitska, i do Velikoga mora prema sunčevu zalasku, bit će vaše područje. 5 Nitko se neće održati pred tobom u sve dane života tvojega. Bit ću s tobom kao što sam bio s Mojsijem; neću te zapustiti niti ću te ostaviti. 6 Budi jak i odvažan, jer ti ćeš ovomu puku predati u baštinu zemlju za koju se zakleh ocima njihovim da ću im je dati. 7Samo budi jak i veoma odvažan, pazeći da izvršiš sve po zakonu što ti ga je zapovjedio Mojsije, sluga moj; ne odstupaj od njega ni desno ni lijevo da bi napredovao u svemu u što kreneš. 8 Neka se ova Knjiga Zakona ne miče s usta tvojih, nego razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi pazio da izvršiš sve što je u njoj napisano; jer tada ćeš put svoj okruniti uspjehom i tada ćeš napredovati. 9 Nisam li ti zapovjedio? Budi jak i odvažan! Ne boj se i ne strahuj, jer kamo god pođeš, s tobom je Gospod, Bog tvoj.« 10 Tada Jošua zapovjedi pučkim prvacima govoreći: 11 »Prođite kroz tabor i zapovjedite puku govoreći: ‘Pripravite sebi popudbinu, jer vi ćete, prešavši preko toga Jordana, za tri dana ući da biste zaposjeli zemlju što vam je Gospod, Bog vaš, dade da je zaposjednete.’« 12 A Rubenovcima i Gadovcima i polovici plemena Manašeova reče Jošua govoreći: 13 »Sjetite se onoga što vam je zapovjedio Mojsije, sluga Gospodnji, govoreći: ‘Gospod, Bog vaš, dao vam je počinka i podario vam ovu zemlju.’ 14Žene vaše, vaša nejačad i stoka vaša neka ostanu u zemlji što vam je dade Mojsije s ovu stranu Jordana, a svi vi hrabri junaci prijeđite naoružani pred braćom svojom da im pomognete, 15 sve dokle Gospod vašoj braći ne dadne počinka kao i vama pa i oni zaposjednu zemlju koju im je dao Gospod, Bog vaš. Tada ćete se vratiti u zemlju svoje baštine i uživati je, zemlju koju vam je Mojsije, sluga Gospodnji, dao s ovu stranu Jordana, prema sunčevu istoku.« 16 Oni pak Jošui odgovoriše govoreći: »Sve što nam zapovjediš, učinit ćemo; i kamo god nas pošalješ, poći ćemo. 17 Kao što smo u svemu slušali Mojsija, tako ćemo slušati i tebe; samo neka Gospod, Bog tvoj, bude s tobom kao što je bio i s Mojsijem. 18 Svatko tko se pobuni protiv tvoje zapovijedi i ne posluša riječi tvojih u svemu što mu zapovjediš, neka se pogubi. Samo budi jak i odvažan.«