Jošua 4

24. 07. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jošua 4”.

1 I dogodi se, kad sav narod prestade prelaziti Jordan, da Gospod reče Jošui govoreći: 2 »Uzmite sebi dvanaestoricu ljudi iz puka, po jednoga čovjeka iz svakoga plemena, 3 i zapovjedite im govoreći: ‘Ponesite za se dvanaest kamenova — odavde isred Jordana, s mjesta gdje čvrsto stoje noge svećenika — i prenesite ih sa sobom pa ih položite na mjestu na kojemu ćete noćas prenoćiti.’« 4 Tada Jošua pozove dvanaestoricu ljudi koje bijaše odredio između sinova Izraelovih, po jednoga čovjeka iz svakoga plemena, 5 pa im reče Jošua: »Prođite pred Kovčeg Gospoda, Boga svojega, u sredinu Jordana, pa neka svatko od vas ponese na svom ramenu po jedan kamen, prema broju plemenâ sinova Izraelovih, 6 da to bude znak među vama kad vas jednoga dana sinovi vaši upitaju govoreći: ‘Što vam znače ovi kamenovi?’ 7 Tada ćete im reći da su se jordanske vode razdijelile pred Kovčegom saveza Gospodnjega; kad je prelazio preko Jordana, vode su se jordanske razdije­lile. A ovi kamenovi neka sinovima Izraelovim budu na spomen dovijeka.« 8 Sinovi Izraelovi i učiniše tako kako zapovjedi Jošua; poniješe dakle dvanaest kamenova isred Jordana, kako je Gospod govorio Jošui — prema broju plemenâ sinova Izraelovih — i preniješe ih sa sobom na mjesto gdje će prenoćiti pa ih položiše ondje. 9 Tada Jošua postavi dvanaest kamenova usred Jordana na mjesto gdje su stajale noge svećenika koji su nosili Kovčeg saveza; oni pak ostadoše ondje sve do današnjega dana. 10 Naime, svećenici koji su nosili Kovčeg stajali su usred Jordana dok nije bilo dovršeno sve što je Gospod zapovjedio Jošui da kaže puku, prema svemu što je Jošui zapovjedio Mojsije; a puk pohita i prijeđe. 11 I dogodi se, kad sav puk prestade prelaziti, da u nazočnosti puka prijeđe i Kovčeg Gospodnji i svećenici. 12 Naoružani prijeđoše pred sinovima Izraelovim i sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi i polovica plemena Manašeova, kako im bijaše govorio Mojsije. 13 Oko četrdeset tisuća za boj opremljenih ljudi prešlo je pred Gospodom na vojnu prema jerihonskim ravnima. 14 Toga je dana Gospod uzvisio Jošuu u očima svega Izraela te ga se bojahu kao što se bojahu i Mojsija u sve dane njegova života. 15 Tada Gospod reče Jošui govoreći: 16 »Zapovjedi svećenicima koji nose Kovčeg svjedočanstva da izađu iz Jordana.« 17 I Jošua zapovjedi svećenicima govoreći: »Izađite iz Jordana!« 18 I dogodi se, kad svećenici koji su nosili Kovčeg saveza Gospodnjega izađoše isred Jordana i stopala svećeničkih nogu dospješe na suho, da se jordanske vode vratiše na svoje mjesto i preliše, kao i prije, preko svih njegovih obala. 19 Tako je puk izašao iz Jordana desetoga dana prvoga mjeseca i utaborio se u Gilgalu, na istočnom rubu Jerihona. 20 A onih dvanaest kamenova što su ih uzeli iz Jordana Jošua postavi u Gilgalu. 21 Onda reče sinovima Izraelovim govoreći: »Ako sinovi vaši jednoga dana upitaju svoje očeve govoreći: ‘Što znače ovi kamenovi?’, 22 tada sinove svoje poučite govoreći: ‘Po suhu je Izrael prešao preko toga Jordana’, 23 jer je Gospod, Bog vaš, isušio pred vama vode jordanske dok ne prijeđoste, kao što je Gospod, Bog vaš, učinio i s Crvenim morem kojega je isušio pred nama dok ne prijeđosmo, 24 da bi svi puci zemaljski upoznali ruku Gospodnju, kako li je ona jaka, da biste se vi bojali Gospoda, Boga svojega, zauvijek.«