Juda nije bio sam

22. 09. 2022.

“Najedanput se jedan od onih što bijahu s Isusom maši rukom, trgnu mač te udari slugu velikog svećenika i odsiječe mu uho. Isus mu reče: ‘Vrati mač svoj u korice, jer svi koji se mača hvataju od mača ginu.’” (Matej 26,51.52)

Juda očito nije bio jedini učenik koji je pokušao prisiliti Isusa da pokaže svoju silu.

Ivanovo evanđelje nadopunjuje mnoge pojedinosti izostavljene u Matejeva dva kratka retka. Nakon Judinog poljupca Isus je potvrdio da je On taj kojeg su došli uhvatiti. U tom trenutku progonitelji “uzmaknuše natrag i padoše na zemlju” (Ivan 18,6), što je očito bio znak nadnaravne sile ne bi li postali svjesni što čine.

Međutim, činilo se da to nikoga nije probudilo osim učenika, koji su taj događaj pogrešno protumačili. Oni “su mislili da njihov Učitelj neće dopustiti da Ga uhvate. Ista sila koja je učinila da ovi ljudi popadaju kao mrtvi mogla ih je i dalje držati nemoćnima, sve dok Isus i oni kao Njegovi pratioci ne pobjegnu. Bili su razočarani i ozlojeđeni kad su vidjeli uže kojim su počeli vezivati ruke Onoga kojeg su voljeli.” (Isusov život, str. 575)

U tom trenutku Petar se pokrenuo i odlučio pomoći. Potegnuvši nož, promašio je glavu sluge velikog svećenika, ali mu je uspio odsjeći uho.

Ali sve to nije bilo ni od kakve pomoći. Luka bilježi da je Isus dodirnuo Malkovo uho i iscijelio ga (Luka 22,51). Ispostavilo se da je to bio vječni blagoslov za njega. Iskusio je Isusovu silu i prihvatio Ga kao svojeg Spasitelja do vremena kada je Ivan napisao evanđeoski izvještaj. To je razlog zašto je znao slugino ime. Ali sve što je Petar primio iz tog iskustva bio je Isusov blagi prijekor: “Stavi mač u korice! Zar možda da ne pijem kalež koji mi pruži Otac?” (Ivan 18,11)

Toliko o ljudskoj sili da potakne uspostavu mesijanskog kraljevstva, ili makar omogući bijeg od svjetine koja Ga je došla uhvatiti. Juda i Petar doživjeli su neuspjeh u svojim potpuno različitim pokušajima. Isus je znao Božju volju i prihvatio ju je. Ta vrsta posvećenja za Petra i njegove prijatelje još je bila samo buduće iskustvo.

Pomozi mi, Oče, ne samo da prihvatim Tvoju volju, već da joj se predam. Ja sam duboko u svojoj nutrini sličan Petru i želio bih da me Ti promijeniš.

 

Preporučujemo: