Kad bi Krist danas došao

29. 06. 2014.

““Bdijte i molite svaki čas, da biste mogli umaći svemu onomu što se ima dogoditi i održati se pred Sinom Čovječjim.”“ (Luka 21,36)

Krist nam zapovijeda da budemo budni kako bismo uspjeli pobjeći od onoga što ide na zemlju. Od najvećeg je značenja da poslušamo ovo upozorenje. Neprijatelj svake pravde je na našem putu želeći nas navesti da zaboravimo Boga.
Moramo biti ispunjeni radošću pri pomisli na Kristovo skoro pojavljivanje. Onima koji se raduju Njegovom dolasku, On će doći bez grijeha na spasenje. Ali ako naš um bude ispunjen mislima o zemaljskom, ne možemo s radošću očekivati Njegov dolazak.
““Kad bih znao da Krist dolazi za nekoliko godina,”“ kaže netko, ““živio bih sasvim drugačije.”“ Ali ako vjerujemo da On dolazi, trebali bismo živjeti isto tako vjerno kao da znamo da će se pojaviti za nekoliko godina. Mi ne vidimo kraj od početka, ali Krist je osigurao dovoljnu pomoć za svaki dan u godini.
Sve oko čega trebamo nastojati jest samo ovaj jedan dan. Danas moramo biti vjerni svojem životnom opredjeljenju. Danas moramo ljubiti Boga svim srcem i svojega bližnjeg kao samog sebe. Danas se moramo oduprijeti neprijateljevim kušnjama i Kristovom milošću izvojevati pobjedu. Tako ćemo biti budni i očekivati Kristov dolazak. Svakoga dana trebamo živjeti kao da znamo da će nam to biti posljednji dan na Zemlji. Kad bismo znali da će Krist sutra doći, zar ne bismo danas birali samo lijepe riječi i nesebična djela? Moramo biti strpljivi, nježni i izuzetno ozbiljni, čineći sve što je u našoj moći da zadobijemo duše za Krista. …
Pozivam vas da okrenete svoje misli od svjetovnih stvari i usmjerite ih na one od vječne vrijednosti. Krist vam je postavio vječni život na dohvat, a obećao je i da će vam pomoći u svakom trenutku potrebe. … Nikada se ne trebamo opustiti zadovoljni sadašnjim postignućima. Ako cijelim svojim umom i srcem budemo radili na postizanju Božjeg ideala, ako se za pomoć budemo obraćali Kristu, moćnom pomoćniku, On će nam pružiti baš onu pomoć koja nam je potrebna. On će nam podariti silu koja će nam omogućiti da budemo pobjednici u borbi protiv zla. (MS 11, 1885.)