Kako rješavati sukobe

24. 06. 2018.

“Ako ti brat sagriješi, pođi te ga ukori nasamo. Ako te posluša, dobio si svoga brata.” (Matej 18,15)
Mi trebamo pozorno razmišljati o našem odnosu s Bogom i jednih prema drugima. Mi neprestano griješimo Bogu, ali Njegova nas milost i dalje prati; u ljubavi On se nosi s našom pokvarenošću, zanemarivanjem, nezahvalnošću i neposlušnošću. On nikada ne gubi strpljenje s nama. Mi vrijeđamo Njegovu milost, žalostimo Njegovog Duha Svetoga i vrijeđamo Ga pred ljudima i anđelima, a ipak Njegovo suosjećanje ne nestaje. Pomisao na Božju strpljivost prema nama trebala bi nas potaknuti da mi imamo strpljenja jedni prema drugima. S koliko bismo strpljenja trebali podnositi mane i pogreške naše braće kada se sjetimo koliko su veliki naši padovi u Božjim očima. Kako se možemo moliti svojem nebeskom Ocu: “I oprosti nam duge naše kako i mi što opraštamo dužnicima našim” (Matej 6,12 — Varaždinska Biblija), ako smo mi … strogi u postupanju prema drugima? … Ako mislite da vas je vaš brat povrijedio, idite k njemu ljubazno i s ljubavlju i možda će doći do razumijevanja i pomirenja. … Ako riješite nevolje na koje ste naišli sa svojim bratom bez razotkrivanja njegovih mana, tada je sporazum među vama pokrio mnoštvo grijeha od pogleda drugih. … Nužna je posebna pažnja da bi se održala ljubav i naše srce bilo osjetljivo za dobro koje postoji u srcima drugih. Ako ne pazimo na ovo područje, Sotona će ubaciti svoju ljubomoru u našu dušu; stavit će svoje naočale na naše oči da bismo vidjeli djela naše braće u iskrivljenom svjetlu. Umjesto da kritički gledamo na našu braću, trebali bismo okrenuti pogled k sebi i prepoznati sporne osobine u svojem karakteru. Kada uvidimo svoje vlastite pogreške i padove, pogreške drugih postat će nam beznačajne. Sotona je klevetnik braće. On bdije da bi vidio svaku pogrešku, bez obzira na to koliko malu, da bi imao nešto na čemu će temeljiti svoju optužbu. Sklanjajte se od Sotonine strane. (Review and Herald, 24. veljače 1891.)