Kamen temeljac

18. 05. 2023.

“On je Stijena, djelo mu je savršeno, jer pravi su svi njegovi putovi. Bog je on vjeran i bez zloće, pravedan je on i pravičan.” (Ponovljeni zakon 32,4)

Poveden u proročkom viđenju do Prvog dolaska, prorok je vidio da će Krist podnositi ispite i kušnje, koji su simbolično predstavljeni postupkom s glavnim ugaonim kamenom u Salomonovu hramu. …

U beskonačnoj mudrosti, Bog bira Kamen temeljac i sam Ga postavlja. On Ga naziva “kamen ugaoni, temeljac”. Cijeli svijet može staviti na Njega svoje terete i tuge, On može sve izdržati. Na Njemu se može potpuno sigurno zidati. Krist je “kamen odabrani”. One koji se uzdaju u Njega On neće nikada razočarati. Podnio je svaku kušnju. On je izdržao pritisak Adamove krivnje i krivnju njegova potomstva i izišao više no Pobjednik nad silama zla. On je ponio terete koje je bacio na Njega svaki grešnik koji se kaje. Grešno je srce našlo olakšanje u Kristu. On je siguran Temelj. Svi kojima je Krist pouzdanje počivaju u savršenoj sigurnosti.

U Izaijinom proročanstvu Krist je proglašen sigurnim temeljem i kamenom spoticanja. Pišući po nadahnuću Duha Svetoga, apostol Petar jasno pokazuje kome je Krist kamen temeljac, a kome stijena sablazni: “… ako ste zbilja iskusili da je dobar Gospodin. Pristupite k njemu, živom kamenu koji su, istina, ljudi odbacili, ali koji je u očima Božjim izabran, dragocjen, te dopustite da se od vas samih kao živog kamenja sagradi duhovna kuća, sveto svećeništvo, da prinosi duhovne i Bogu ugodne žrtve po Isusu Kristu! Jer stoji na jednom mjestu Pisma: ‘Evo na Sionu postavljam ugaoni kamen, izabran, dragocjen; tko vjeruje u nj, sigurno neće biti postiđen.’ Prema tome, kamen koji su odbacili graditelji — upravo taj — postao je ugaonim kamenom, za vas koji vjerujete dragocjen, a za one koji ne vjeruju kamen spoticanja, stijena sablazni. O nj se spotiču jer ne vjeruju Riječi: to je njihova sudbina.” (1. Petrova 2,3-8)

Onima koji vjeruju, Krist je siguran Temelj. To su oni koji padaju na Stijenu i razbijaju se. (Isusov život, str. 491)

Za razmišljanje: Isus je sigurni temelj za sve koji padnu na Stijenu i razbiju se, ali što se događa ako se ja ne želim razbiti? (Matej 21,44)