Kao što je bilo u vrijeme Noino

5. 12. 2012.

„Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća.“ (Postanak 6,5)

Stanovnici svijeta u ovo naše vrijeme uspoređeni su s ljudima koji su živjeli na Zemlji u vrijeme potopa. Pokvarenost pretpotopnih ljudi jasno je objavljena: „Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća.“ Bog se umorio od ovih ljudi čije su misli bile obuzete jedino grešnim užicima i popuštanjem svojim strastima. Oni nisu tražili savjet od Boga koji ih je stvorio niti su težili ispunjavanju Njegove volje. Bio im je izrečen Božji ukor zato što su slijedili zamisli svojega srca; osim toga, na Zemlji je vladalo nasilje. „Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji.“ (Postanak 6,6)

Isus se u svojim govorima pozivao na ovo stanje. Rekao je: „Kao što je bilo u Noino vrijeme, tako će biti za dolaska Sina Čovječjega.“ (Matej 24,37) …

Stanovnicima pretpotopnog svijeta bila je upućena opomena prije njihovog uništenja, ali nisu poslušali upozorenje. Nisu poslušali Noine riječi; rugali su se njegovoj vijesti. U tom naraštaju bilo je pravednih ljudi. Prije uništenja pretpotopnog svijeta, Henok je neustrašivo objavljivao svoju vijest. U proročkom viđenju vidio je i stanje svijeta u sadašnje vrijeme. Govorio je: „Pazite! Dolazi Gospodin sa svojim svetim Desettisućama da sudi svima i da kazni sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela koja bezbožno počiniše i za sve uvredljive riječi koje oni, bezbožni grešnici, izgovoriše protiv njega! Ovo su nezadovoljni mrmljači koji žive prema svojim požudama! Njihova usta izgovaraju drzovite riječi (protiv Boga); a ljudima laskaju radi dobitka.“ (Juda 14-16)

Bog u ovo vrijeme zahtijeva od nas da živimo ozbiljno. Propovjednici možda imaju malo znanja koje su stekli iz knjiga; ali ako sa svojim talentima budu postupali najbolje što mogu; ako budu radili čim im se pruži prilika; ako budu govorili najjednostavnijim i najjasnijim riječima; ako budu hodili pažljivo i ponizno tražeći nebesku mudrost; ako budu hodili s Bogom iz čista srca, pokretani ljubavlju prema Kristu i dušama za koje je Krist umro, slušat će ih i oni koji su po svojim sposobnostima i talentima iznad njih. Istina koju budu iznosili u svoj svojoj jednostavnosti bit će privlačna. (Review and Herald, 1. studenoga 1906.)