Linkovi

Linkovi

  Institucije General Conference of Seventh-day Adventists Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Adventist World Radio (AWR) Jadranska unija Jadranska unija Hrvatska konferencija Slovenska konferencija Albanska misija Crkve u Hrvatskoj Zagreb – Prilaz Zagreb – Rakovčeva Pula Virovitica Crkve u okolnim zemljama Bosna i Hercegovina Crna Gora Južna crkvena oblast (Srbija) Makedonija Bugarska Crkve u dijaspori Australija…

VišeLong right arrow